Välkomna in i styrelsen

Den 24 april genomförde den ideella föreningen Future Position X sin årsstämma. Flera styrelsemedlemmar avtackades och lämnade sina poster i styrelsen, samtidigt valdes förstås flera nya in, varav samtliga härmed hälsas välkomna in i arbetet för att styra Future Position X. Direkt efter stämmen höll styrelsen ett konstituerande möte då Per Carlsson valdes till ordförande, och Bo Svedberg till vice ordförande.

Föreningens styrelse:

Ordförande: Per Carlsson, VD

Vice Ordförande: Bo Svedberg, IT-och ekonomidirektör

 Avgående ordföranden Lars Jansson, avtackas av
Per Carlsson, blivande ordf.

 

Styrelseledamöter:
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör, ny
Arnfinn Fredriksson, verksamhetsledare, ny
Gloria Macassa, professor, ny
Johan Tunhult, näringslivschef, ny
Petter Holmberg, VD
Thomas Nylund, Förbundsdirektör, ny
Tom Eriksson, F&U-chef