Utvärderarna har anlänt

Idag börjar den internationella utvärderingen av Future Position X tioåriga innovations- och forskningsprogram, Geo Life Region. Idag och imorgon kommer representanter från Vinnova tillsammans med fyra internationella experter ha en rad olika möten med Future Position X ledningsgrupp, styrelse, politiker, forskare och företag. Innan deras hemfärd imorgon kommer de att presentera vad de har för kommentarer från dagarna och hur vi kan förbättra arbetet med Geo Life Region. Resultatet kommer att ligga till grund för den kommande handlingsplanen som ska lämnas in till Vinnova under hösten för de kommande tre åren.

Kontakt, Future Position X, ole.oldeen@fpx.se