Ut i världen

Igår gästades  Gävle och Future Position X av ett tiotal medarbetare från Business Sweden. Deltagarna representerade sju av de länder där Business Sweden är verksamma. Jiaman Tang, Micke Kedbäck och Johan P Bång presenterade Future Position X verksamhet, det tioåriga forsknings- och innovationsprogrammet Geo Life Region och den kunskapsintensiva företagsmiljön som växer sig allt starkare.

Niklas Johnsson är Senior Investment  Advisor på Business Sweden.                                                  – Vi är här och besöker Future Position X för att bredda och fördjupa kunskapen. Ett av Business Swedens viktigaste uppdrag är att försöka locka utländska företag och investerare till Sverige och då måste vi vara uppdaterade om expansiva och attraktiva etableringsmiljöer. Precis som vi också ska bädda för svenska företag som vill ut på en internationell marknad.

Micke Kedbäck på Future Position X fyller i.                                                                                      – Därför var det också viktigt att vi kunde presentera en rad GIS-företag som vill gå på export.

Bilden: Business Sweden  med svenska värdar vid konferensbussen som ska ta dem till Hudiksvall efter Gävlebesöket.

Frågor, synpunkter, tips: ole.oldeen@fpx.se, 070-924 42 57