Här lägger vi ibland ut anbudsförfrågningar av förenklade slag och/eller direktupphandlingar. Större upphandlingar annonseras via Visma Tendsign.

2017-04-18 PÅGÅENDE – PR & kommunikationstjänster

2017-01-03 AVSLUTAD – Direktupphandling – Konceptutvecklare TRIIP

2016-05-26 AVSLUTAD – Future Position X söker ekonom med erfarenhet av projektredovisning

2016-05-04 AVSLUTAD – Förfrågan – direktupphandling av projektstöd i projektet U-test

2016-03-10 AVSLUTAD – upphandling av metodisk projektledning samt metodikverktyg