Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Idag startar en unik forskningsstudie i Gävle. Studien sträcker sig över sju månader och omfattar patienter med sjukdomen KOL. Studien undersöker hur luftkvaliteten på de geografiska platser patienten befinner sig påverkar patienternas hälsa. Under perioden kommer sensorer samla in data om luftkvaliteten i Gävle i syfte att användas i studien. Informationen från studien visualiseras i en 4D miljö för att se eventuella trender i hur luftkvaliteten påverkar patientens hälsotillstånd. Forskare och läkare från Gävle och Nya Zeeland tittar på samband mellan plats, luftkvalitet och sjukdomstillstånd hos patienterna.

 

”Föreställ er en stad där vi kan förstå hur luften vi andas påverkar vår hälsa. Genom att studera var patienten rör sig och jämföra det med luftkvaliteten i staden med hur de mår kan vi se om miljön påverkar deras hälsotillstånd” berättar Dr Malcolm Campbell från University of Canterbury.

 

“Det är en unik studie som ger oss chans att kartlägga om luftkvaliteten i Gävle påverkar våra KOL-patienters hälsotillstånd. Kan lärdomar från den här studien minska patienternas luftrörsbesvär och öka deras livskvalitet?” säger Hirsh Koyi, överläkare Gävle Sjukhus.

 

Studien är ett samarbete med forskare och läkare från Nya Zeeland (University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland) och Gävle (Högskolan i Gävle och Gävle Regionsjukhus). Projektkoordinator är Future Position X och Projektdeltagare är Gävle Kommun, 4Dialog och Esri Sverige.

Vill du veta mer? Välkommen på föreläsningen ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället? på Högskolan i Gävle torsdag den 18 maj kl 11:30-13:00. Anmälan sker här senast den 17 maj.

Kontaktperson: Jenny Nylund, Future Position X

070-344 58 98 jenny.nylund@fpx.se

 

Sensing City är en del av Vinnväxt-initiativet Geo Life Region som finansieras av Vinnova.