”U-test” samlade i Gävle

U-Testprojektets andra sammankomst är avslutad. Den 27-28 maj var ett 15-tal forskare och experter samlade i Gävle för att sammanfatta och utvärdera pågående arbete och driva det vidare mot målet att hitta systematik och verktyg som kan identifiera osäkerhetsfaktorer i användningen komplexa datasystem. Projektet ingår i EU:s Horiozon 2020-program.

Från Sverige medverkar Future Position X, Gävle och Nordic Medtest, Karlstad. Rollen Future Position X har i arbetet är som leverantör av skarpa data från Geo SportsCenter i Bollnäs för osäkerhetstester. Mottagare av datamängderna är Simula Research, Oslo, Wiens Tekniska Universitet samt Fraunhofer Fokus, Tyskland.

Projektet  som leds av Oslo Medtech beräknas vara avslutat 2017. Nyttan är uppenbar för de medlemmar i Future Position X som utvecklar komplexa datasystem och behöver få dem validerade ur ett osäkerhetsperspektiv. Ett avancerat verktyg är under uppsegling.

Kommande sammankomst sker i oktober.

Frågor: roland.norgren@fpx.se