Trettio i TRIIP

Nu inför årets slut konstateras att trettio företag har varit eller är involverade i internationaliseringsprojektet TRIIP, som leds av Future Position X i samarbete med Movexum och Teknikdalen. Två inledande work shops har genomförts, i Gävle respektive Borlänge. Ett företag, In Coax har också genomfört en resa till Asien. Se video.

De företag som hunnit passera Workshop 1 kommer att bjudas in till Workshop 2 den 26 januari i Gävle. TRIIP står öppet för bolag med färre än tio anställda och en omsättning som understiger två miljoner euro.