Tillväxtverket på besök

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf tillsammans med ledningsgruppen och ledningen från myndighetens Gävlekontor gästade Future Position X den nionde november. Tillväxtverket har varit involverade i en rad av de projekt som föreningen drivit sedan bildandet 2006. Vid besöket fick ledningen en kort historielektion om Future Position X, men också information om inriktningarna internationalisering, digitalisering och grön tillväxt, vilka är prioriterade områden för Tillväxtverket.

IMG_1228

Frågor, synpunkter, tips, ole.oldeen@fpx.se, 070 924 42 57