Tillväxtverket: EU-resultat, Future Position X

Future Position X ett projekt som delfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden, Norra Mellansverige