Till personalchefer inom FPX medlemsföretag

Synliga resultat efter ledarutbildning!

”Kan man lova synliga förbättringar av ledarskapet efter en utbildning? Ja, det brukar vi kräva när vi skickar medarbetare på andra utbildningar, anser VD för Kompetenshuset i Gävleborg, Per-Åke Svensson. Och det är än mer viktigt att ledarskapet verkligen utvecklas i samklang med verksamhetens förväntningar och behov. Inte som en ny trend från USA.”

Kom och ta del av deltagare och uppdragsgivares erfarenheter av Nyckeln till Ledarskapet.

– Vad är ett bra ledarskap – en microlektion på 5 min
– Hur tänker ni om ledarutveckling i era organisationer
– Så tänkte vi när vi lade upp programmet
– Synliga resultat i verksamheten – arbetsgivare och deltagare berättar om sina upplevelser
– Synliga resultat i verksamheten – en stark förväntan från kursledningen
– En presentation av programmet, vad som ingår före – under – efter

Tid: Torsdag 12 mars kl 10-12 med efterföljande lunch. Ingen kostnad.

Plats: FPX, Nobelvägen 2, Gävle

Anmälan: till Lars Palm, Tel 070-534 12 38

Ange om du endast kommer till seminariet eller även önskar lunch.
Glöm inte att ange om du önskar specialkost.