Test för vård och hälsa

Hur kan test stärka vård, hälsa och vård-IT funktioner så att patientsäkerhet och patientnytta kan bli bättre och med mera utfall per skattekrona?
Future Position X (Gävle) och Compare Testlab (Karlstad, Hammarö) är klusterorganisationer som båda jobbar med test.

I Gävle har vi utvecklat testmetoder för att testa geodata (GeoTest projektet) och på Hammarö har Compare Testlab jobbat med att utveckla IT-tester. Både FPX och Compare är involverade och driver projekt med fokus på vård, hälsa och livskvalitet. Tillsammans har vi börjat formera en idé om samnyttjande av de båda testområdena ”test av geodata” och ”IT-tester” kan stärka vårdsektorn genom att skapa test för t ex Vård-IT funktioner.
FPX lanserar just nu den tredje fasen i uppbyggnad av klusterorganisationen – Geo Health Region – där nyttjande av positionerade geodata skall bidra till individens personliga val för bättre hälsa och livskvalitet.
Compare Testlab har sitt testfokus mot tekniska system och servrar och är delprojektledare för Nordic Med Test, ett projekt som utvecklar en testbed mot vård och vård-it.

Den 12 juni kommer det att vara en workshop på FPX för att presentera våra respektive testprogram och utifrån det diskutera möjligheterna till att sätta upp krav, parametrar mm för en användbarhetstest för vård-IT funktioner.