Swedesurvey AB redovisar 2014

Ekonomiskt var 2014 det bästa året för Swedesurvey sedan år 2006, med ett positivt resultat motsvarande 1,5 miljoner kr. Det omfattande omställnings- och förandringsarbete som genomfördes under 2013 samt början av 2014 har givit önskad effekt.

Fredrik Zetterquist vd i Swedesurvey AB skriver bla. i Förvaltningsberättelsen:
Globala utmaningar såsom ökande urbanisering, volatila matpriser samt klimatförändringar bidrar till att landfrågornahar hög prioritet. Det ökade intresset för investeringar i jord- och skogsbruk i många utvecklingsländer utgör en stark pådrivande faktor för att säkra markrättigheteroch tillse att även informella rättigheter successivt inordnas i formella nationella fastighetsregister. Alltfler tillväxtslander går också vidare med att säkerställa att fastighetsinformationen på olika sätt görs mer lättillgänglig för att i ökad utsträckning bidra till samhällsutvecklingen i stort.

Swedesurvey ÅR 2015