Svenska ambassaden i Beijing uppmärksammar Bockens resa

Den svenska ambassaden i Beijing publicerade denna ”infograph” om Gävlebockens historia och besök i Zhuhai på deras officiella sida och sociala medier.


Web
För att hitta denna information på svenska, besök http://www.visitgavle.se/sv/gavlebocken
Glöm inte att besöka bockens twitter