Susanne Appelquist fick årets resestipendium 

Susanne fick stipendiet för arbetet med Naturvärdeskartan som gör det gör det möjligt att med kartans hjälp förmedla och öka förståelsen för naturvärden på Gotland och bevaka naturvårdsintressen vid exploatering av mark. Kartan underlättar för såväl handläggare som politiker och medborgare. Den är till stor nytta i bygglovshanteringen. Susanne Appelquist arbetar på Region Gotland.
GIS-stipendiet delas ut till minne av Stefan Stenlund och riktar sig till personer som på ett engagerat sätt arbetar med geografiska informationssystem i Sverige och har kreativa idéer om teknikens användningsområden.
Det är Lantmäteriet, i samverkan med Esri Sverige, Metria och NorrGis, som står bakom stipendiet.

Du är alltid välkommen att kontakta Future Position X med kommentarer, funderingar, tips eller bara ren nyfikenhet. ole.oldeen@fpx.se 070-9244257, 026-614400