Strategidag och premiärtur i Smart City Arena

I dag samlas Future Position X styrelse för strategi- och styrelsemöte. Det var även en perfekt dag för premiärrunda i Smart City Arena. Smart City Arena är en levande demonstratormiljö, en test- och verifieringsmiljö och ett verktyg för en ökad internationalisering av regionens näringsliv. Arenan visar upp exempel på regionens kompetens inom geografisk informationsteknik och stärker bilden av Gävle som Europas GIS-huvudstad.