StoryTech16

StoryTech – den 3 maj är konferensen där teknik och berättande möts. Vi upptäcker nya tekniker och ser hur de påverkar berättelserna vi berättar. Vi upptäcker nya berättelser och ser hur de tar hjälp av tekniken för att berättas på nya vis. Vi bjuder in dig till ett spännande möte för att skapa helt nytt innehåll.
I år sätter vi extra ljus på vad plats och position har för betydelse för berättandet. Kan platsen i sig berätta något? Kan förflyttning göra det om den illustreras? Kan vi använda kartor för att berätta något?
Bakom StoryTech står Region Gävleborg och Future Position X.

Mer info och anmälan: http://storytech.se/