Steg mot öppna data 

Om tre veckor blir delar av Lantmäteriet geodata fri. Målet är att all geodata ska släppas, men för det måste politiska beslut till.

Nu pekar allt på att Gävle kommun går samma väg och öppnar upp data för fri  användning av vem som helst och för kommersiell utveckling.

– Det här innebär oändliga möjligheter, säger kommunens GIS-strateg Marie Nilsson till Gefle Dagblad. Det kallas för ”öppna data” och kan handla om det mest detaljerade kartmaterialet, om var alla kommunala parkeringsplatser finns, leverantörsfakturor, värden från tusentals radonmätningar eller skolmatsedlar. Kort sagt ska all data som finns inom de kommunala systemen, och som inte skyddas av sekretess eller annan juridik, bli tillgänglig för vem som helst.

Kommunen kommer att tillgängliggöra informationen som rådata via ”öppna dataformat”, vilket betyder att den ska vara möjlig att ta del av med program som är tillgängliga för alla.

– Vi ser det här som en jätteviktig del i Gävle kommuns utveckling kring GIS också, att vi kan släppa vår data fri, för vi tror att marknaden skulle tjäna jättemycket på det, säger Tommy Köhn, chef för lantmäteri och geografisk information på samhällsbyggnadsförvaltningen till GD.