Staffan Johnson

Vid vårens, ja numer sommarens, sista medlemsträff gästades Future Position X av Staffan Johnson, IT-chef på Region Gävleborg (fd. Landstinget).

Staffan beskrev det dagsaktuella IT-läget inom hälso- och sjukvården, både IT som organisatoriskt, tekniskt och administrativt verktyg för organisationen, men också IT som kommunikationsverktyg i relationen patient och vårdgivare. Han gav oss också glimtar från vad vi har att vänta oss framöver då IT kommer att vara en betydligt viktigare del av sjuk- och hälsovården, mycket väntas ske med hemmet som utgångspunkt.

Staffans presentation IT i Region Gävleborg – FPX 2015-06-17

IMG_0580

Innan alla skred till lunch så använde Lennart Sjögren några minuter till att informera medlemmar och övriga åhörare om föreningen ULI Geoforum. ULI är en nationell branschförening och ett forum inom området geodata och geografisk IT med drygt 200 organisationsmedlemmar bland statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, högskolor/universitet och andra organisationer. Föreningens verksamhet finansieras av intäkter från medlemskap, konferensverksamhet och annonsförsäljning.

Lennarts presentation ULI 17juni

 

Frågor i övrigt ole.oldeen@fpx.se 070 924 42 57