SÖK RESESTIPENDIUM GIS 2015

Lantmäteriet i samverkan med Esri Sverige, Metria och NorrGIS utlyser ett stipendium till minne av Stefan Stenlunds betydelsefulla och banbrytande insatser inom GIS. Stipendiet utgörs av en resa med uppehälle och övriga kostnader för deltagande i ett internationellt GIS-arrangemang.

Stefan arbetade inom Lantmäteriet/Metria i mer än 20 år och var en riktig pionjär. Med sitt enorma engagemang bidrog Stefan avsevärt till den positiva utvecklingen inom ämnesområdet och tekniken. Stipendiet riktar sig till dig som är GIS-verksam i Sverige och har ett starkt engagemang och bär på kreativa idéer.

Utlysning StefanStenlundResestipendium 2015

Välkommen med din ansökan!

Ansökan ska avse: Deltagande i en konferens inom ämnesområdet GIS

Innehåll i ansökan – Av ansökan på maximalt 3 A4-sidor ska det tydligt framgå:

  • Ditt huvudsakliga intresseområde
  • Aktiviteter som främjar och utvecklar GIS-användningen
  • Ekonomisk kalkyl
  • Namn, adress, e-post, telefon
  • Förslag till avrapportering, en kort skriftlig rapport till kommittén samt vid sammankomst med NorrGIS

Ansökan kan skickas som e-post till registrator@lm.se.  Ange dnr 119-2014/5493 och ”Resestipendium GIS 2015 – Stefan Stenlunds minne” som ämnesrubrik

Ansökan i brev skickas till  Stipendiekommittén, c/o Registrator, Lantmäteriet, 801 82 GÄVLE, med dnr 119-2014/5493 angivet på kuvertet. (Skicka även en digital version via e-post till peter.wasstrom@lm.se)