Smittspårningssystemet CRISP under utvärdering

Under två dagar träffas nu 15 personer för att behandla Future Position X plattform CRISP som anpassats för ISSC (Smittspårningssystem i Kina och Indien). Även hur inrapportering från sjukhus, apotek och skolor skett in i systemet under 2 år, att jämföras med Kinas befintliga rapportsystem. FPX system CRISP anses mycket kompetent och viss vidareutveckling kan behövas för att bli helt komplett.

CRISP 16 sep 2013

Från vänster ser vi Anette Hult från Smittskyddsinstitutet ansvarig för ISSI i Indien, Professor Vinod Diwan projektägareför ISSC. Därefter följer representanter för universiteten i Shanghai och Wuhan i Kina, samt från Heidelberg (Tyskland).