Smittspårningen i SVT

Den 14 maj uppmärksammade SVT det smittspårningsprojekt som pågår på sju förskolor i Gävle. Medverkar gör Lasse Palm från avknoppningsföretaget Temagon AB samt  smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo, Region Gävleborg. Systemet som används togs fram  i Kinaprojektet ISSC, som i Sverige drevs av Karolinska Institutet och Future Position X. Det är Gävleföretaget Invotech Solutions som utvecklat tekniken som används.                                       Till SVT och inslaget.