Siv ska engagera 3000 landräddare i Gävle

I våras bjöd Future Position X in till ett informationsmöte om Landräddningen och representanter från Gävle kommun och från regionala pensionärsföreningar deltog för att se om det kunde vara aktuellt för Gävle att bli pilotstad. I början av oktober gick det ut pressmeddelande om att kommunen nu stöder ett projekt med Landräddningen under 16 månader och en projektledare presenterades den 7 november.

– Det här ligger i tiden. Människor vill hjälpa varandra och nu finns förutsättningarna till det i och med Landräddningen, säger Siv Nyberg projektledare Landräddningen i Gävle.

Efter många års arbete i kommunen och inom den ideella sektorn som hälsopedagog och projektledare har Siv Nyberg både en gedigen kunskap och ett brett nätverk för att kunna driva Landräddningens satsning och pilotprojekt i Gävle.

Siv berättar att Gävle sedan länge har en stor förebyggande verksamhet där det finns många som känner ett samhällsansvar och som gärna skulle engagera sig i Landräddningen, både som volontär och för att sprida budskapet vidare. Och även om pilotprojektet har sin bas inom Omvårdnad Gävle så poängterar Siv att satsningen omfattar hela kommunen och alla medborgare.

– Allt man behöver göra är att ladda ned Landräddningens app och anmäla sig som Landräddare för att finnas tillgänglig för människor i behov av hjälp omkring dig, förklarar Siv.

Med bakgrund av att 15% av befolkningen känner sig otrygga när de är ute själva vill Landräddningen skapa tryggare förhållanden för att fler ska våga vara aktiva utomhus. Ju fler som använder funktionen desto bättre kommer det att fungera, då de även kan ställa upp och hjälpa andra på frivilligbasis. Gävle Kommun i samverkan med Region Gävleborg tillsätter en projektledare under 16 månader för att informera om funktionen mot föreningar och invånare med målet att ha totalt 3000 användare innan 2016.

Läs mer om arbetet på www.landraddningen.se eller se tidigare pressmeddelande om Landräddningen här.

Kontakta gärna Roland Norgren från Future Position X för mer information.