SGU, MSB, SMHI och RAÄ vill gå vidare

Förstudien ”Länkade geodata” är avslutad och den 29:e maj 2015 rapporterad till huvudfinansiären Vinnova. Rapporten pekar på ett stort intresse för en fortsättning och föreslår ett pilotprojekt där ett antal intresserade myndigheter ska utveckla sina organisatoriska, affärsmässiga och tekniska förutsättningar för att kunna erbjuda öppna geodata, men också bruka externa geodata. Sammanfattning av rapporten och nedladdningsbart material hämtar du HÄR.