Sara Modig från Näringsdepartementet

Sara Modig, Näringsdepartementet, talar om värdet av kluster kopplat till den nationella innovationsstrategin.