Samtal om Öppna data

Fredagen den 20 november samlades närmare 20 personer till ett samtal om Öppna data. Peter Nylén från Lantmäteriet, Ahmed Amin, politiker och ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Gävle kommun, samt Janne Elvelid från EU-kommissionen var ombedda att presentera några olika perspektiv på begreppet. Det var ett intressant och givande samtal där bland annat följande aspekter lyftes:

  • ÖD är ett måste ur demokratiperspektiv
  • Avgiftsbelagt eller fritt tillgängligt
  • Tillväxtpotentialen är mycket stor
  • På vilken nivå ska data tillhandahållas
  • Sverige har halkat efter när det gäller öd
  • Svårt att nå fram till makthavarna med kunskap om öd, och dess potential
  • Kvalitén på öd är oerhört viktig, den måsta vara säkrad
  • Standarder måste fram
  • Med Gävle kommun och Lantmäteriet som kulturbärare, vi kanske ska inrätta ”Gefle Open data zone”

Frågor, synpunkter, tips, ole.oldeen@fpx.se, 070 924 42 57