Så började det

Den 24 september 2004 startar projektet Future Position X i Gävle. Det saknades ett väletablerat GIS-kluster i Sverige och regionala aktörer gick samman för att positionera sig inom området. Ambitionerna var stora och Future Position X skulle vara ett starkt kluster och en viktig spelare i den regionala utvecklingen. I arbetet med att bygga upp föreningen myntades devisen ”Att envist fullfölja” vilket är ett ledord för organisationen än idag. Den ideella föreningen bildades 2006.

 

Vår position

Huvudkontoret ligger i Gävle och vi har en stark internationell närvaro i mer än tio länder med hundratals klusterpartners. Förutom kontoret i Gävle har vi också projektkontor i Beijing och Wuhan, samt ett marknadskontor med inkubator i Zhuhai, Kina.

Majoriteten av medlemmarna i föreningen består av små- och medelstora företag, men också offentliga aktörer som Gävle Kommun, Högskolan i Gävle, Lantmäteriet och Region Gävleborg är medlemmar.

Se våra medlemsföretag här.

 

Europas mest prisbelönta kluster

Cluster Management Excellence Gold

Cluster Management Excellence Gold

Vi har av EU erhållit guldstatus som "Cluster Management Excellence" 2016.

Cluster Management Excellence Gold 2012

Cluster Management Excellence Gold 2012

Vi har av EU erhållit guldstatus som "Cluster Management Excellence" 2013-2015

Vinnväxt

Vinnväxt

Vi har av Vinnova utnämnts till en av vinnarna i det tioåriga utvecklingsprojektet Vinnväxt.

Geospatial World Leadership Award

Geospatial World Leadership Award

Vi har som en del av Gävleregionen utsetts till vinnare av "Geospatial World Leadership Award" av Geospatial World Forum.

European Cluster Manager of the year

European Cluster Manager of the year

Vi har av EU erhållit utmärkelsen "European Cluster Manager of the year".

Årets Marknadsförare

Årets Marknadsförare

Vi har av Eldklotet utnämnts till Årets Marknadsförare i Gävleborgs län.


 

 

*Future Position X har utvärderats och granskats av det oberoende initiativet European Clusters Excellence. Här bedömer oberoende internationella granskare hur klustret är strukturerat, hur man arbetar, hur man arbetar med internationalisering, vilka resultat som har genererats med mera. 2014 hade 566 klusterorganisationer från 35 olika länder ansökt om att bli granskade av ECEI, endast 42 av dom klarade guldnivå. Future Position X har som det första och enda kluster i Sverige fått guldmedalj såväl 2013-2015 som 2016-2018.