Samarbete med Indien

Future Position X har tecknat ett samarbetsavtal med Geospatial Media & Communication i Noida, Indien. Bland annat så upplåter Geospatial Media en sida/kvartal i sitt månatliga tryckta magasin Geospatial World för att berätta om vår verksamhet och Geo Health. Vi kommer också att samarbeta inför den stora mässan/kongressen Geospatial World Forum i Hydradabad 22-25 januari 2017. Där kommer för första gången ”Geo Health” att vara ett helt seminariespår på en bred internationell Geospatial-konferens/mässa. Vår roll blir att ”bemanna” spåret med intressanta forskare.

Samarbetsavtalet innehåller också en passage om att vi ömsesidigt ska se över möjligheten att placera en indisk forskare under begränsad tid i Gävle för att inleda en forskningsrapport om svensk GIS-industri och högre akademiska utbildningar inom sektorn.

Tips, frågor, synpunkter ole.oldeen@fpx.se

Bilden: Ole Oldeen ,Future Position X och Anamika Das, Geospatial Media tecknar avtalet.
Prof. Geoffrey Jacquez, landshövding Per Bill och avgående verksamhetsledaren Johan P Bång.