Vad vi gör

Föreningen hjälper företag och organisationer att utveckla nya produkter och tjänster och expandera till nya marknader. Vi driver också forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att skapa nya företag och nya arbetstillfällen i vår region.

 

Vi vänder oss till

 • Innovatörer, entreprenörer och intraprenörer
  Om du har en idé till en ny produkt, tjänst eller företag baserat på geografisk informationsteknik är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att testa, utveckla, validera och demonstrera GIS- och LBS-applikationer. Via vårt globala nätverk kan du nå en internationell marknad.
 • Företag, och organisationer
  Om ditt företag eller organisation söker innovationsstöd eller nya modeller för att möta användare, kund eller marknad, så hjälper vi dig att hitta vägen fram. Vi arrangerar möten mellan företag, organisationer, forskare och brukare som stimulerar och utvecklar din affärsverksamhet.
 • Forskare
  Du som forskar och söker samarbete eller utbyte med andra forskare är välkommen till vårt nationella och internationella nätverk. Har du behov av testgrupper så kan vi hjälpa till arrangera detta. Kriteriet du behöver fylla är att forskningen på något sätt relaterar till geografisk information, i övrigt spelar disciplinen ingen roll.


Vi leder ett kluster

Klusterorganisationerna har tre grundläggande uppgifter, att skapa tillit och förtroende, korskopplingar samt att föra in ny kunskap.

 1. Tillit och förtroende mellan människor behövs för att de ska kunna göra affärer med varandra och utveckla nya samarbeten vilket sänker kostnaderna i alla typer av projekt.
 2. Korskopplingar mellan människor med olika erfarenheter och mellan olika discipliner ökar innovationstakten. Grogrund för nya idéer finns i skärningspunkter mellan invanda konstellationer.
 3. Att föra in ny kunskap är att agera brygga mellan akademi och näringsliv. Landvinningar från akademin kan omsättas i företagen och praktisk kunskap från företagen kan berika forskningen. Klusterorganisationerna är en effektiv länk mellan företag och forskning.