Rundabordssamtalet  2015 avslutat 

Årets upplaga av Rundabordssamtalet avslutades den 12 maj.  Ett femtontal forskningsledare från Australien, Canada, Kina, Storbritannien, USA och Sverige har i Gävle varit samlade i tre dagar för att diskutera forskningsprojekt, både pågående och kommande samarbeten. Över tjugo projektidéer, noterades, presenterades, diskuterades och penetrerades.

– För oss är de här återkommande internationella forskarmötena en central del i utvecklingen av det pågående innovations- och forskningsprogrammet GeoLife Region, säger Roland Norgren på Future Position X. Vi måste få in internationell kompetens för att stärka det nya framväxande vetenskapsområdet GeoHälsa.

De prestigelösa samtalen präglades av öppenhet, nyfikenhet och ambitionen att bära idéer fram till konkret handling. Man beslutade  tex. att inleda ett forskningssamarbete med mobila sensorer för att mäta luftföroreningar och i förlängningen hur dessa påverkar oss människor på individnivå, relaterat till bla. livsstil, hälsotillstånd och genetiskt arv.

– Konkret och oerhört spännande, säger Roland Norgren. I slutänden ser jag, vid sidan av de rent humanitära aspekterna med förbättrade livsbetingelser, också nya tjänster och produkter utvecklade av regionens näringsliv. I september kommer forskarna tillbaka för inleda arbetet med de mobila sensorerna.

Frågor och synpunkter – kontakta gärna Ole