Roland i dialog med Janne Bjerkman

Roland i dialog med Janne Bjerkman efter att ha presenterat närmare 15 delprojekt som drivs inom hans område.