Idégenerering med Landstinget Gävleborg

Resultatet efter 1 1/2 timmes idégenerering med Landstinget Gävleborg! Kul att se all kreativitet och stort engagemang hos deltagarna!