Medlemsföretaget Hariett AB bjuder in till releasemässa och öppet hus för att presentera Praktisk Arbetsmiljö. Ett unikt digitalt hjälpmedel som ger förutsättningar för en utmärkt start i arbetet med AFS 2015:4. Platsen är Nygatan 3, Datum och klocka är 24 november från 13.00.

läs-mer

OSA senast den 23 november. 070-373 75 94, eller mailto:kontakt@praktiskarbetsmiljo.se
www.praktiskarbetsmiljo.se