Prisregn över Roadroid

Roadroid AB fortsätter att uppmärksammas och belönas i olika sammanhang och senaste priset var under Kartdagarna för Årets Innovation!

Kartografiska Sällskapet utser varje år Årets Innovation i syfte att ge uppmärksamhet och publicitet åt innovativt nytänkande samt att stimulera till utveckling av nya produkter, tjänster och kunskap inom Sällskapets verksamhetsområden.

Peter Wasström, Ordförande Kartografiska Sällskapet delade ut priset med motiveringen,

”En billig och snabb informationsinsamling med allmänna tekniker för att ge aktuella kvalitetsdata för vägbanor till gagn för både trafikanter och väghållare. Tjänsten innehåller även en kartpresentation.”

Kartografiska Sällskapets Innovationspris instiftades den 5 mars 1998. Priset skall vara till gagn för utvecklingen av offentlig och privat verksamhet på nationell nivå och svenskt näringslivs konkurrenskraft på internationell nivå. Innovationspriset utdelas årligen och består av en jordglob i glas och ett diplom med motiveringen till priset.

”Jättekul! Ett fint nationellt pris och vi hamnar med en fin samling andra pristagare som Google och C3” säger Lars Forslöf VD för Roadroid som själv var i Indien för att arbeta vidare med Roadroid.

roadroid kartdagarna 2013

Lars kollega Hans Jones, utvecklare Roadroid, var på plats och tog stolt emot priset av Peter Wasström, Ordf. Kartografiska Sällskapet.

 

Kartkalle årets prestation

Även Kalles Karter i Valbo prisades som Årets Prestation av Kartografiska Sällskapet.

 

Kontakta gärna Lars Forslöf för mer information, lars.forslof@roadroid.com, 072-242 66 20.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Roadroid har ett system som mäter vägkvalitén med en vibrationsmätare som finns inbyggd i moderna smartphones. I telefonerna finns även en bra GPS som gör att vibrationerna kan relateras till given position. Tidigare väldigt kostsamma mätningar kan nu kompletteras med ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt att mäta. Vägägare kan dessutom skapa ett underlag med många mätningar och tydligt se förändringar över tid för att planera vägunderhåll. Förutom underhåll kan system för navigering och ruttplanering använda denna typ av data för att hitta komfortabla vägval. Roadroid är medlemmar i klusterorganisationen Future Position X som har hjälpt dem ut på den globala marknaden.

 

Andra priser som Roadroid vunnit är European Satellite Navigation Competition (ESNC) 2012, FN:s pris World Summit Award för Best Mobile Content, 2012-2013.