Pressmeddelande – Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir onödiga kostnader och störningar konsekvensen på grund av bristande information. För drygt ett år sedan startades ett projekt tillsammans med Sandvik Materials Technology (SMT) och Ovako med målsättning att hitta effektivare lösningar för transport och lagerläggning av rör och stänger.

– Via projektet har vi fått hjälp att knyta till oss de rätta kontakterna mot universitet, personer och företag som besitter spetskompetens på det här området. Resultatet är att vi idag, bla med hjälp av en extra avancerad GPS-teknik, har hittat en lösning med där vi exakt på metern kan fastställa var materialet finns. Genom nya tekniken får både truckförarna och ledningen bättre verktyg att utveckla verksamheten. Samtidigt har vi byggt upp ett gemensamt nätverk och därmed öppnat dörrarna för framtida samarbeten, säger Roland Andersson från Sandvik Materials Technology.

Efter ett år av intensivt arbete med att bland annat slipa behovsbilden hamnade urvalet av leverantör på gävleföretaget Invotech Solutions och deras applikation som i dagsläget används bland annat inom Räddningstjänsten. Lösningen ger med hjälp av GPS en noggrann positionering av det transporterade och lagrade materialet samtidigt som trucken alltid har nödvändig realtidsinformation. Både kostnadseffektivitet och servicenivå till kund kommer att kunna förbättras avsevärt.

Arbetet med att göra verklighet av de första projektstegen kommer att ske stegvis under sommaren.

 Sandvik materials
Bild: Sandvik Materials Technology                 

Projektet har skett i ett nära samarbete mellan projektdeltagarna och har fokuserat på att skapa nytta för alla involverade. Att fylla ”tomrummet” mellan regional spetskompetens och de stora företagens behov ger stora möjligheter för regional tillväxt. Det skapar även möjligheter till samverkan och gemensam kompetensuppbyggnad, som i det här fallet SMT och Ovako emellan.

– Samarbetet har varit lärande och utvecklande. Det har gett oss nya idéer och kunskap om tekniska lösningar och värdefulla kontakter både mellan Sandvik-Ovako och företag som presenterar olika lösningar. Det har också varit mycket nyttigt att titta på sin vardag från ett lite annat håll och vi har haft många bra och intressanta diskussioner under processen, berättar Erika Andersson Rövik från Ovako.

För företaget Invotech Solutions har det via projektet skapats en jättemöjlighet för framtiden:

– Genom samarbetet i det här projektet så har vi på Invotech fått en möjlighet som annars inte hade uppstått. Nu kan vi växa på helt nya arenor och den kraft som storföretag som Sandvik ger oss är ovärderlig, säger Patrik Falk från Invotech Solutions.

I projektgruppen deltar ett antal regionala aktörer; Future Position X, FindIT, Fiber Optic Valley, CLIP, Högskolan i Gävle och Movexum, som är projektsammanhållande. Tack vare aktörernas stora företagsnätverk, har lösningsförslag utifrån det uttalade behovet efterfrågats från regionala spetsföretag. Urvalsprocessen har styrts av kravställarna Sandvik och Ovako. Innovationsprojektet har som mål att skapa tillväxtmöjligheter för regionala spetskompetensföretag baserat på processförbättringsbehov från regionens stora företag.

 

Kontakt:

Arnfinn Fredriksson, Projektledare Movexum
070-2379669
arnfinn@movexum.se
Roland Andersson, SMT
070-5689598
Roland.andersson@sandvik.com
Erika Andersson Rövik, Ovako
070-3909544
Erika.andersson.rovik@ovako.com
Patrik Falk, Invotech solutions
072-7427161
Patrik.falk@invotech.se