Pressmeddelande – Kinas största GIS-företag valde Gävle

Gävle, Europas GIS huvudstad, vinnare igen när GeoStar inc. Kinas största företag inom geografisk information, väljer att etablera sitt Europahuvudkontor i Gävle. Detta blir en viktig dörröppnare för regionens små och medelstora företag (SME) med IT-inriktning för att komma in på den kinesiska marknaden. Etableringen är ett resultat av det långsiktiga och fokuserade arbetet från regionen på att öka samarbetet och kunskapsutbytet med den kinesiska marknaden. Stefan Attefall Civil- och bostadsminister deltar vidinvigningsceremonin onsdagen den 27 augusti tillsammans med landshövding Barbro Holmberg för att välkomna företaget till Sverige och Gävle.

Gävleregionen med bland andra Future Position X, Lantmäteriet, Gävle Kommun, Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg, har under flera års tid fokuserat på att öka samarbetet ochkunskapsutbytet med den kinesiska marknaden, inom såväl forskning, näringsliv och offentlig sektor. Tack vare den gemensamma attrak­tionskraften mot Kina, vår förståelse för den kinesiska kulturen och vår öppenhet för nya gränsöverskridande samarbeten har nu arbetet lett till att Kinas största GIS-företag,GeoStar etablerar sitt Europahuvudkontor på Teknikparken i Gävle.

– Det är av stor betydelse att två världscentra för GIS nu gifts ihop på det här viset, dels det i Kina med den verksamhet som Mr Liu Yifu representerar och dels det i Europa där Gävle har världsledande kompetens inom området. Det är en ”win win”-situation för båda parter och jag är både glad och stolt över att GeoStar valt att placera sitt Europahuvudkontor här, säger landshövding Barbro Holmberg.

– GeoStars etablering i Gävle är ett konkret resultat av flera års arbete med att hjälpa regionens SME-företag att komma in på den kinesiska marknaden. Det är en stor händelse för fler aktörer i regionen och ett bevis på att vår samlade kompetens och vårt goda värdskap håller en internationell standard som ökat attraktionskraften för globala bolag, säger Johan P Bång, verksamhetschef Future Position X.

Den kinesiska delegationens besök i Gävle inleds tisdagen den 26 augusti med en middag på Gävle Slott. Värd är landshövding Barbro Holmberg.

Presskontakter:

Eva Malmborg, informationsansvarig Länsstyrelsen Gävleborg eva.malmborg@lansstyrelsen.se (0)10-225 12 78, 070-558 99 27

Emelie Hildebrand, Marknadschef Future Position X, emelie.hildebrand@fpx.se 070-272 25 45

Fakta GeoStar:
GeoStar ingår i en större kinesisk företagsgrupp som är börsnoterad på Amerikanska börsen. Geostar erbjuder skräddarsydda lösningar inom geografisk information till myndigheter, företag och universitet. Etableringen av huvudkontoret i Gävle ingår i en långsiktig strategi att etablera sig i Europa.

De första åren kommer att användas åt utveckling och kunskapsuppbyggnad i företaget för den Europeiska marknaden samt att utifrån det innovationsarbete som sker i Sverige och i Gävle är de intresserade av att förvärva nya innovationer och företag som de kan lansera på den kinesiska marknaden.

Detta kan bli ett bra utbyte för såväl GeoStar som för Svenska företag som vill växa men inte ensamma har de rätta förutsättningarna ekonomiskt eller relationsmässigt in på den Kinesiska marknaden.

I samband med invigningen etablerar de även ett forskningssamarbete i Gävle för att bidra till utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Fakta Future Position X

Future Position X (FPX) är ett av Europas mest prisbelönta klusterorganisationer och arbetar med forskning och innovationer inom Geografisk Informationsteknik.
FPX hjälper företag och organisationer att utveckla nya produkter och tjänster och ta dem ut på nya marknader. Klustret finansieras av VINNOVA under de kommande tio åren för att leda arbetet med att utveckla Gävleregionen till att vara den plats i världen som ger inspiration och kunskap om hur geografisk informationsteknik bidrar till att människan kan utvecklas i samklang med samhället och näringslivets tillväxt. Detta kräver kreativa människor, innovativa tjänster och ny teknik.
För mer information: www.geoliferegion.com och www.fpx.se