Pressmeddelande – Civil-och bostadminister Stefan Attefall med svensk delegation i Kina – fokus på ökat samarbete inom geografisk information

En svensk delegation bestående av civil-och bostadminister Stefan Attefall med medarbetare, Lantmäteriets GD Bengt Kjellson med medarbetare, Future Position X ordförande Ingrid Amrén och VD Johan P Bång samt Martin Askne från Movexum besökte Kina för två veckor sedan.  Syftet med resan var att ytterligare utveckla samarbetet mellan Sverige och GIS-klustret i Gävle. Resan hade initierats av Future Position X, Europas största GIS-kluster i Gävle. Resan sammanföll i tiden med besluten i Kinas politiska ledning om att skapa ett gemensamt fastighetsregister, ökande möjligheter till privat ägande av mark samt ökade möjligheter att tillhandahålla geodata för olika kommersiella ändamål.

– Genom resan till Kina och de avtal som undertecknades har vi skapat ytterligare möjligheter för svenska företag inom vår bransch att etablera sig i Kina och möjligheter för svenska företag att nå ännu större del av världsmarknaden, säger Verksamhetschef Johan P Bång FPX.

– Vår satsning på utveckling av geografisk informationsteknik och positionering inom hälsoområdet väckte ett stort intresse och de avtal och överenskommelser vi träffade innebär nya möjligheter för samverkan inom forskning och utveckling och framtida affärer, säger ordförande i FPX, Ingrid Amrén-Hedin.

Vid en mottagning på Sveriges ambassad med 60-tal deltagare mötte den svenska delegationen företrädare för Kinas största GIS-företag, ledningen för branschorganisationen för kinesiska GIS-företag – CAGIS och företag med fokus på utveckling av affärer mellan Kina och Sverige. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall och GD Lantmäteriet Bengt Kjellson hade möten med ministrar och företrädare på ministernivå som beskrev utvecklingen inom det kinesiska lantmäteriet med fokus på digitalisering av städer, nya inmätningssystem och GIS-databassystem. Sverige och Kina har ett givande samarbete inom flera olika områden och båda står inför liknande möjligheter och utmaningar inom GIS-sektorn. De båda länderna har haft ett nära samarbete inom GIS-området sedan tidigare, särskilt när det kommer till fastighetsregistrering och fastighetshantering och besöket syftade till att fördjupa samarbetet ytterligare för att tillsammans visa på nyttan och behovet av att vidareutveckla GIS-industrin i såväl Sverige som i Kina.

Future Position X hade olika möten med ägarna till Kinas största GIS-företag, företrädare för två av Kinas stora teknikparker i Wuhan och Beijing samt en av Kinas ledande fastighetsutvecklingsföretag med teknikparker som specialitet.  De avtal som tecknades skapar möjligheter för svenska företag att etablera sig i Kina. Vid besöket i Wuhan med Wuhan University träffades en överenskommelse om samverkan inom forskning och utveckling.

CAGIS MOU november 2013
Bildtext:
Signering av avtal, MoU, den 26 november mellan Future Position X och China Association for Geographic Information Service (CAGIS). Från vänster sittande: Cong Yuandong, Secretary General of  CAGIS, Johan P Bång, Verksamhetschef FPX. Från vänster stående: Li Pengde, Deputy Vice Director of National Administration of Surveing, Mapping and Geoinformatin (SBSM), representant administrativa avdelningen SBSM, Xu Deming Direktör SBSM och vice minister för lantmäteriet Kina, Stefan Attefall civil- och bostadsminister Socialdepartementet, Bengt Kjellson General Direktör Lantmäteriet och Lars Freden, Ambassadör Sverige till Kina.

 

Presskontakt:

Emelie Hildebrand, Marknadschef, Future Position X

emelie.hildebrand@fpx.se

070-272 25 45

Johan P Bång, Verksamhetschef Future Position X,

johanpb@fpx.se

070-209 45 25