Pressmeddelande 2015-01-08 Gävlebocken framme i Kina

Idag kommer Gävles ambassadör, Gävlebocken, fram till Kina efter en resa genom flera länder. Bocken besöker Zhuhai City, Kina i samband med att städerna firar femårsjubileum som systerstäder. 

Gåvan och resan sker i samband med ett förnyat samarbete med Zhuhai vilket i sin tur sammanfaller med Getens år och träets år i Kina. Den 19 februari 2015 inleds Getens år i Kina vilket har stort symboliskt värde för Zhuhai City. Förutom att det är Getens år har Kina också fem element varje år – trä, eld, jord, vatten och metall. Nästa år är det elementet trä, vilket är ett unikt sammanträffande med Gävlebockens trästomme. Gävlebockens trästomme kommer kläs med blommor och grönt istället för halm som i Gävle. Som halmbock återuppstår Gävlebocken vid första advent på Slottstorget i Gävle.

– För mig som ny ordförande för kommunstyrelsen är det viktigt att få en god grund och kunskapsöverföring kring våra internationella samarbeten. Gävle vill stärka banden till Zhuhai och underlätta för utvecklingen av pågående samarbeten, säger Jörgen Edsvik (S), kommunstyrelsens ordförande.

FPX (Future Position X) och Högskolan i Gävle har konkreta samarbeten med Zhuhai och kommunen kan underlätta för dessa samarbeten. – Vårt partnerskap med Zhuhai har möjlighet att bidra till både ekonomisk tillväxt och ny kunskap för båda parter, säger Jörgen Edsvik (S), kommunstyrelsens ordförande.

Gävle sänder en delegation till 5-årsjubileet sista veckan i januari. På agendan står samarbetsprojekt mellan Gävle och Zhuhai och påbörjad dialog om ett nytt samarbetsavtal. I samband med besöket kommer även Gävlebocken invigas i Coastal park, intill det träd som planterades då Gävle och Zhuhai blev systerstäder.

– I vårt uppdrag inom Geo Life Region att utveckla Gävleregionen till världens bästa region inom geografisk informationsteknik är internationaliseringsarbetet en avgörande del. Att ta tillvara de internationella kompetenser som finns till exempel vid Högskolan i Gävle är lika viktigt som att visa upp Gävle och våra fördelar i rätt sammanhang och på rätt platser runt om i världen. Att tillsammans med bland annat Gävle kommun och med Gävlebocken som symbol få profilera Gävle på plats i en av de viktigaste provinserna i världens största ekonomi, Kina, skapar nya möjligheter för affärsutveckling och samverkan inom kunskap, kompetens och innovation, säger Johan P Bång, verksamhetschef Future Position X.

Gävle stads Instagramkonto vecka 5 kommer hanteras från Zhuhai och Gävlebockens invigning samt att Gävlebockens twitterkonto kommer vara aktivt under bockens vistelse i Zhuhai. #sharegävle

Samarbetet mellan Gävle och Zhuhai City leds av en bred styrgrupp bestående av Gävle kommun, Länsstyrelsen, Region Gävleborg, Mellansvenska handelskammaren, Future Position X och Högskolan i Gävle.

Delegationen som reser till jubileet består av

Jörgen Edsvik, kommunalråd (S)

Per-Åke Fredriksson, tidigare oppositionsråd (FP), medlem i styrgrupp för Zhuhai

Johan P Bång, verksamhetschef, Future Position X

Maria Nässert, Gävle kommun och bockkommittén

Jenny Nylund, koordinator och projektledare för förstudien med Zhuhai

På plats i Zhuhai finns även Leif Bäcker, arbetsledare för bockbygget och Xue Li FPX.

För frågor och intervju om Gävlebockens resa, kontakta
Maria Nässert, Gävle kommun, bockkommittén 026-17 80 52

För frågor och intervju om Gävles partnerskap
Jenny Nylund, Gävle kommun, koordinator
070-167 54 99