Kandiderande kommunalråd väcker frågan om framtidens GIS-utveckling

Under onsdag förmiddag möttes ett tiotal personer på Future Position X för att diskutera framtidens kompetens- och rekryteringsbehov i Gävle kommun och regionen med särskilt fokus på geografisk information. Mötet initierades av de kandiderade kommunalråden från Socialdemokraterna, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång samt Ahmed Amin som är ordförandekandidat till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Representanter från Lantmäteriet, Movexum, Högskolan i Gävle och Folkuniversitetet hade bjudits in för att kunna vara med och diskutera om framtida kompetensbehov.

Alla i stora konferensrummet liten

Deltagare: Pär Hedén Lantmäteriet, Johan P Bång Future Position X, Mikael Lundback Folkuniversitetet, Jörgen Edsvik ordförande Byggnads- och miljönämnden (S), Åsa Wiklund Lång ordförande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden (S), Ahmed Amin, kandiderande ordförande Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Maria Källström (S), Ulf Borbos Movexum och Roland Norgren HiG/FPX.

Lantmäteriet är idag en av de största arbetsgivarna i regionen samt den största i Sverige inom GIS. Pär Hedén, chef på Lantmäteriets insamlingsenhet berättade att det behövs fler som utbildar sig till teknisk lantmätare för att bland annat möta upp de kommande årens stora pensionärsavgångar. Här blir kontakten mot Högskolan avgörande för att möjliggöra rätt framtida kompetens till den stora myndighetens olika behov.

Ett flertal högklassiga utbildningar inom geografisk information erbjuds idag på både Högskolan i Gävle och Folkuniversitet och intresset för utbildningarna har ökat kraftigt de sista åren. Bara det sista året har antalet sökande tredubblats på Folkuniversitets ettåriga yrkeshögskoleutbildning som sedan förra året erbjuds på distans.
– Det är även fler redan välutbildade personer som vill komplettera sin examen genom att vidareutbilda sig inom GIS och ser värdet i att ha det som spetskompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, berättar Mikael Lundback programansvarig för Avancerad GIS-användare på Folkuniversitet. Det har även startats en gymnasieutbildning inom geografisk information för att fullända länken från gymnasiet till högskola/ YH-utbildning, avslutar Mikael Lundback.

Roland liten
Det som efterfrågades från alla näringslivs- och utbildningsrepresentanter till politikerna var att våga satsa på GIS som spetskompetens och flaggskepp i vår region. Det bör ses som ett verktyg som kan genomsyra befintliga verksamheter och skapa nya innovationer, användningsområden och generera fler arbetstillfällen.

Det ansågs även viktigt att fånga upp de idéer och den forskning som genereras och kommersialisera dem ut på marknaden. Tyvärr är det väldigt kostsamt att få tillgång till data från myndigheter som behövs för att testa och utveckla forskning och affärsidéer vilket är ett hinder i företagsutvecklingen.

Mötet avrundades med en gemensam önskan till politikerna om att dels våga skapa tillgång till öppna data i Gävle för att skapa en bra innovationsplattform för nya företag men även att våga prioritera geografisk information som spets i vår region. Under flera år har vi tillsammans arbetat med att skapa internationell attraktionskraft i vår region vilket börjar resultera i nya internationella företagsetableringar och årliga konferenser för forskningsledare inom GIS och Hälsa.

Vi behöver ta till vara på och förädla de relationer och resultat som vi har byggt upp för att kunna fortsätta profilera oss som Europas GIS-huvudstad, då är det viktigt att alla har samma vision och mål för att fortsätta det framgångsfulla och prestigelösa utvecklingsarbetet tillsammans, avrundar Johan P Bång, Verksamhetschef på Future Position X.

Samtal liten