PlaYipp den nya mössan för PrecisAllt Media och Screeno

PLAYipp – samlad & fokuserad energi!
Nu tar vi på oss samma mössa
PLAYipp - Information Publishing Platform
Som kund, partner och leverantör känner du oss som Screeno AB, Precisallt Media AB eller LivePLAY. Kanske har detta skapat förvirring i vissa sammanhang, dels till dig, men även internt mot oss själva. Dock har vi alltid varit och kommer alltid vara samma gäng med passionerade medarbetare som brinner för smart kommunikation.
Vi har därför fattat beslutet att från och med 1 mars, så går vi alla under samma namn! Verksamheten skall konsolideras, i och med detta skapar vi en samlad energi framåt. Vi skall verka med gemensam kraft för att bli världens ledande företag inom digital kommunikation.
PLAYipp är vi nu, oavsett vem du har kontakt med eller i vilket ärende.
Enkelt, tydligt och fokuserat!
Ditt konto påverkas inte av vår sammanslagning. Alla användare och allt material som du laddat upp och publicerat i dina spellistor finns kvar, precis som det såg ut innan. Den enda förändringen är en ny logotyp!
För att logga in i ditt tidigare konto besöker du: www.playipp.com
Tack för din relation med oss, det är tack vare dig vi utvecklas!