Per Bill och Irene Lundvik gästade

Gävleborgs nye landshövding Per Bill och sekreteraren Irene Lundvik gästade Future Position X fredagen den 9 oktober.

Johan P Bång, Roland Norgren och Jiaman Tang informerade om föreningens uppdrag, verksamhet och mål.Per Bill beskrev också sin bakgrund och de omedelbara arbetsuppgifter han står inför. Bla annat är han samordnare för länets insatser för de flyktingar som kommer, ett arbete som ska och kommer att ta mycket tid.