På Nationella Klusterkonferensen i Borlänge

Vad är kluster?

Kluster är en geografisk koncentration av flera konkurrerande företag inom samma bransch. Flera forskare har visat att företag i ett kluster utvecklas snabbare än andra företag och att företag i kluster har en starkare konkurrenskraft.

Nationella Klusterkonferensen

Nationella klusterkonferensen samlar varje år cirka 200 klusteraktörer från hela Sverige. Här diskuteras lärdomar, utmaningar och möjligheter kopplade till regional tillväxt. Den 5:e Nationella klusterkonferensen handlar om att visa på resultat och effekter från det klusterarbete som genomförs i Sverige. Under konferensens två dagar kommer vi att identifiera och ge tips på hur gap i innovationsprocessen kan överbryggas.  Aktörer som ser till att utveckling sker finns på plats; finansiärer, företag, offentlighet, klusterorganisationer, utbildning och forskning.

 

20130313-131444.jpg

20130313-131630.jpg