Över gränser

Utom vid aggressionshandlingar är gränsöverskridanden positiva. Resten är av godo. Tex att skrida över gränsen från jobb till semester, eller passera gränser för stela vetenskapliga discipliner för att nå nya insikter – eller branschöverskridanden som kan leda till nya innovationer, tjänster och produkter. Positivt för utveckling är också att passera gränser till andra länder och kulturer  för att nå nya samarbetspartners, nya samarbetsformer och nya marknader. Oftast kallat internationalisering. Det är ett av Future Position X viktigaste uppdrag, och du som följer vår verksamhet ser att vi besöker och får besök från andra länder, nya konstellationer skapas och vidgade ömsesidiga möjligheter följer i spåren. I veckan som gick besöktes vi av en delegation från Shanghai och i slutet av juni var Changfeng Alliance på besök för kontraktsskrivning. Se mer om detta här från Gävle kommuns hemsida.

Frågor, tips, synpunkter: Kontakta gärna ole.oldeen@fpx.se  070 924 42 57