”Öppna data för ett effektivare samhälle

Så inledde Anders Sandin från Lantmäteriet sin beskrivning över Lantmäteriets attityd till, och arbete med Öppna data vid Future Position X medlemsträff i Gävle. Han fortsatte med konstaterandet att information som adresser, kartor och flygbilder är helt centrala som underlag för att kunna lokalisera företeelser och kommunicera kring annan information. Han menade också att det är viktigt att värdet hos den här information kommer till nytta i samhället. Han pekade också på att vakna innovatörer kommer att ha mycket att hämta när geodata plus adresser släpps för fri användning.

Kolla gärna in ppt: Anders Sandin medlemsträff FPX

För ytterligare frågor, kontakta gärna Ole Oldeen