Nyttan med GIS inom folkhälsoarbeten

Intressant artikel för hur GIS används inom folkhälsoarbete idag och hur det har använts historiskt sett – läs artikeln på gislounge.se

Ett bra exempel som lyfts fram i artikeln är Dr. John Snow som fick stopp på koleraepidemin 1854 med hjälp av kartan. Genom att pricka in sjukdomsfall på en stadskarta kunde han konstatera att de flesta sjukdomsfall koncentrerade sig till vissa gator, hushåll och arbetsplatser.

Han misstänkte att orsaken till att epidemin bröt ut var en vattenpump där allmänheten hämtade sitt dricksvatten och stärkte sin tes genom att fråga insjuknade människor var de hämtade sitt vatten. Snow tog bort handtaget från vattenpumpen och därmed minskade dödsfallen markant.

Vidare undersökte Snow hur antalet kolerafall korrelerade mot vattnets kvalité i ett område. Han kunde visa att människor som fick vatten nedströms om centrala London, löpte en kraftigt förhöjd risk att drabbas av kolera jämfört med dem som fick sitt vatten från den delen av Themsen som inte passerat centrala London. Hans tro att kolera är en vattenburen sjukdom stärktes ytterligare när han lyckades härleda koleraepidemin i västra Soho 1854 till en pump på Broad Street. John Snow betraktas som epidemiologins fader men fick själv inte uppleva att hans tes att kolera var en vattenburen sjukdom accepterades av politiker och det medicinska etablissemanget. Läs mer om Dr. John Snow här

Dr. John Snow cholera