Folkhälsostrategerna

Högskolans nya utbildningsprogram ”Folkhälsostrateg för hållbar utveckling” är nu inne på andra terminen och nära 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma områdets utbildning forskning och samarbeten bjöd högskolan den 22 mars in till en förmiddag med tema folkhälsa och hållbarhet. En intressant förmiddag för alla som kom med diskussioner och presentationer.

Professor Gloria Macassa talade om Varför folkhälsoarbetet är beroende av hållbarhet och varför  hållbarhetsarbetet påverkas av folkhälsan.
Emma Mårtenssons, folkhälsostrateg, Region Gävleborg pratade om vad arbetet med Folkhälsa och hållbarhet betyder för regionen.
Innan en bred avslutande diskussion berättade utbildningsledaren Bodil Zacharoff om innehållet och ambitionerna med det nya utbildningsprogrammet.

UF och GIS för första gången

UF i Gävleborg är landets mest framgångsrika region när det gäller Ung Företagsamhet.

För första gången så är nu ett GIS-företag inom UF på banan. Det är fem elever på Polhemsskolans fyraåriga ingenjörsprogram som tar fram en digital karta över friluftsmöjligheter i Gästrikland, i samarbete med framförallt Gävle och Sandvikens kommuner.

Eleverna är Joel Persson, Victor Kniif, Jesper Grandien, Victor Jönsson och Emil Nyman. De kommer att ställa ut sin lösning den 16 mars i Höghammarhallen i Bollnäs, då den regionala tävlingen och mässan, Entreprenörskap På Riktigt 2017, genomförs.

Bilden: Victor Jönsson och Emil Nyman bekantar sig med det visualiseringsbord som Future Position X lånar ut till mässan i Bollnäs.

 

Samverkansdag, 22 mars – Folkhälsa och Hållbarhet

Högskolans nya utbildningsprogram Folkhälsostrateg för hållbar utveckling är inne på andra terminen, ca 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma utbildningen, forskningen och samarbetet med olika aktörer i samhället bjuder vi in till en förmiddag med tema folkhälsa och hållbarhet.

Inbjudan riktar sig till dig som är berörd av folkhälso- och hållbarhetsfrågor i din verksamhet och/eller är nyfiken på hur samverkan kan utvecklas mellan akademi och arbetsliv. Det är också ett tillfälle att träffa studenter, lärare och forskare inom utbildningsområdet vid HiG.
Dag: 22 mars
Tid: kl 10.00-13.00
Plats: Högskolan i Gävle
Program och anmälan: Temadag folkhälsa 22mars2017

TRIIPS videoserie

Retningen som skeppades ut förra veckan angående kommande videoserie med en rad av företagen i TRIIP följs nu upp med drygt 2,5 minuter rörlig bild med tillhörande ljud. Först ut i serien är ZAVA Tec AB i Hudiksvall som siktar västerut. Ses här

 

Videoserie

Över fyrtio företag i Dalarna och Gävleborg har tagit steget att inleda medverkan i vårt internationaliseringsprojekt. Medverkan är en process som bland annat leder fram till ställningstagandet om man just nu är beredd att gå vidare mot internationalisering, eller om man väljer att avvakta för att arbeta mer med förberedelser. På TRIIP-sajten kommer vi till veckan att inleda en videoserie i det lilla formatet med företag som delar sina erfarenheter från TRIIP.

Här hittar du en ”teaser” med Zava Tec AB från Hudiksvall.

Morgan Darmell på frukost

I morse (23 febr) var ordföranden i näringslivs & arbetsmarknadsnämnden i Gävle inbjuden till frukost på Future Position X.
Verksamhetschefen Anna Fjällström berättade om verksamhetens inriktning och ambitioner för de kommande åren, som i mångt och mycket kommer att handla om att bygga upp en testbädd i regionen. Morgan Darmell menade att föreningens inriktning för de kommande åren är riktigt intressant och pekade samtidigt på vikten av att Future Position X förankrar sina ambitioner i kommunen och bjöd in Anna Fjällström till ett nämndsammanträde.
Efter frukosten står nu en arbetslunch på agendan.


		

Ny rektor föreslagen

En enhällig styrelse på Högskolan i Gävle beslutade idag den 20 februari att föreslå regeringen att utse Ylva Fältholm till ny rektor för Högskolan i Gävle. Hon är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet,

– Ylva Fältholm har en stark akademisk bakgrund som kommer att stärka
Högskolans vision om en hållbar livsmiljö för människan. Hon är en omvittnat
god ledare med ett stort engagemang. Jag är övertygad om att hon blir en
perfekt rektor för att leda Högskolans fantastiska framgångsresa, säger Carina
Blank, styrelseordförande på högskolans hemsida.

Ylva Fältholm säger i en första kommentar.
– Högskolan i Gävles starka arbete för en hållbar utveckling imponerar och jag ser mycket fram emot att få vara med och fortsätta det arbetet. Jag är väldigt hedrad över förtroendet.

Det formella och slutgiltiga beslutet att utse en ny rektor för
Högskolan i Gävle tas av regeringen, tillträdesdag den 1 juli 2017.

 

Lantmäteriet och Högskolan i Gävle i forskningssamarbete

Högskolan i Gävle och Lantmäteriet fortsätter att utveckla utbildning och forskning på geodataområdet och tecknade den 14 februari ett avtal med syfte att stärka kompetens och innovationsförmågan inom området.

– Vi ser att flera av Högskolans områden kan bidra mycket till Lantmäteriets fortsatta utveckling, säger Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet i ett pressmeddelande. De områden vi tittar vidare på nu är digitala beslutsprocesser, informationsförsörjning och framtida sätt att presentera informationen.

Hållbara affärsrelationer

Högskolan i Gävle drar igång Forskningsprojektet Hållbara Affärsrelationer för regional affärsutveckling. Projektet omfattar totalt 14 miljoner och ska pågå i tre år. Ett seminarium genomfördes den 14 februari då projektet planerades. För projektets genomförande krävs medverkan från en lång rad företag därför var Triple Steelex, Handelskammaren, Fibre Optic Valley och Future Position X inbjudna för att diskutera former för samverkan. Satsningen består av tre delprojekt.

* Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer
* Strategisk internationell marknadsorientering för innovativa SMEs
* Redovisning av hållbarhetsindikatorer

VD-träffar

I mitten av januari började Anna Fjällström, verksamhetschef på Future Position X att luncha sig igenom föreningens lista med verkställande direktörer/platschefer. Fram till mitten av februari har det blivit ca 10 luncher. Med på dessa är också Emelie Hildebrand som svarar för Future Position X kontakter med medlemmarna.

– Mycket trevliga, positiva och nyttiga lunchmöten. I många fall är det första gången jag träffar ledningen i medlemsföretagen, och de får ju tillfälle att träffa mig som ny chef för verksamheten. Vi samtalar om våra respektive verksamheter och öppnar för kommande samarbeten i olika utvecklingsprojekt i arbetet för att skapa tillväxt för företag och samhälle.

Bilden, Anna Fjällström lunchar med Mikael Junger, Clarion Hotel Winn.