TRIIPS videoserie

Retningen som skeppades ut förra veckan angående kommande videoserie med en rad av företagen i TRIIP följs nu upp med drygt 2,5 minuter rörlig bild med tillhörande ljud. Först ut i serien är ZAVA Tec AB i Hudiksvall som siktar västerut. Ses här

 

Videoserie

Över fyrtio företag i Dalarna och Gävleborg har tagit steget att inleda medverkan i vårt internationaliseringsprojekt. Medverkan är en process som bland annat leder fram till ställningstagandet om man just nu är beredd att gå vidare mot internationalisering, eller om man väljer att avvakta för att arbeta mer med förberedelser. På TRIIP-sajten kommer vi till veckan att inleda en videoserie i det lilla formatet med företag som delar sina erfarenheter från TRIIP.

Här hittar du en ”teaser” med Zava Tec AB från Hudiksvall.

Morgan Darmell på frukost

I morse (23 febr) var ordföranden i näringslivs & arbetsmarknadsnämnden i Gävle inbjuden till frukost på Future Position X.
Verksamhetschefen Anna Fjällström berättade om verksamhetens inriktning och ambitioner för de kommande åren, som i mångt och mycket kommer att handla om att bygga upp en testbädd i regionen. Morgan Darmell menade att föreningens inriktning för de kommande åren är riktigt intressant och pekade samtidigt på vikten av att Future Position X förankrar sina ambitioner i kommunen och bjöd in Anna Fjällström till ett nämndsammanträde.
Efter frukosten står nu en arbetslunch på agendan.


		

Ny rektor föreslagen

En enhällig styrelse på Högskolan i Gävle beslutade idag den 20 februari att föreslå regeringen att utse Ylva Fältholm till ny rektor för Högskolan i Gävle. Hon är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet,

– Ylva Fältholm har en stark akademisk bakgrund som kommer att stärka
Högskolans vision om en hållbar livsmiljö för människan. Hon är en omvittnat
god ledare med ett stort engagemang. Jag är övertygad om att hon blir en
perfekt rektor för att leda Högskolans fantastiska framgångsresa, säger Carina
Blank, styrelseordförande på högskolans hemsida.

Ylva Fältholm säger i en första kommentar.
– Högskolan i Gävles starka arbete för en hållbar utveckling imponerar och jag ser mycket fram emot att få vara med och fortsätta det arbetet. Jag är väldigt hedrad över förtroendet.

Det formella och slutgiltiga beslutet att utse en ny rektor för
Högskolan i Gävle tas av regeringen, tillträdesdag den 1 juli 2017.

 

Lantmäteriet och Högskolan i Gävle i forskningssamarbete

Högskolan i Gävle och Lantmäteriet fortsätter att utveckla utbildning och forskning på geodataområdet och tecknade den 14 februari ett avtal med syfte att stärka kompetens och innovationsförmågan inom området.

– Vi ser att flera av Högskolans områden kan bidra mycket till Lantmäteriets fortsatta utveckling, säger Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet i ett pressmeddelande. De områden vi tittar vidare på nu är digitala beslutsprocesser, informationsförsörjning och framtida sätt att presentera informationen.

Hållbara affärsrelationer

Högskolan i Gävle drar igång Forskningsprojektet Hållbara Affärsrelationer för regional affärsutveckling. Projektet omfattar totalt 14 miljoner och ska pågå i tre år. Ett seminarium genomfördes den 14 februari då projektet planerades. För projektets genomförande krävs medverkan från en lång rad företag därför var Triple Steelex, Handelskammaren, Fibre Optic Valley och Future Position X inbjudna för att diskutera former för samverkan. Satsningen består av tre delprojekt.

* Digitaliseringens förutsättningar och kritiska faktorer
* Strategisk internationell marknadsorientering för innovativa SMEs
* Redovisning av hållbarhetsindikatorer

VD-träffar

I mitten av januari började Anna Fjällström, verksamhetschef på Future Position X att luncha sig igenom föreningens lista med verkställande direktörer/platschefer. Fram till mitten av februari har det blivit ca 10 luncher. Med på dessa är också Emelie Hildebrand som svarar för Future Position X kontakter med medlemmarna.

– Mycket trevliga, positiva och nyttiga lunchmöten. I många fall är det första gången jag träffar ledningen i medlemsföretagen, och de får ju tillfälle att träffa mig som ny chef för verksamheten. Vi samtalar om våra respektive verksamheter och öppnar för kommande samarbeten i olika utvecklingsprojekt i arbetet för att skapa tillväxt för företag och samhälle.

Bilden, Anna Fjällström lunchar med Mikael Junger, Clarion Hotel Winn.

Praktik

 Måndagen den 6 febr diskuterades möjligheten att starta ett internationellt projekt som stärker mindre företags möjligheter att ta emot och erbjuda elever/studenter meningsfulla och utvecklande praktikplatser. En av viktiga möjliga rekryteringsbaser för näringslivet. Bland annat så synades EU-programmet New Skills Agenda for Europe.

På plats i Söderhamn på Centrum för flexibelt lärande, Cfl, var bla. Ole Oldeen, Future Position X, Klas Tallvid Cfl, Aidan Kenny, lärarfacket på Irland, TUI, Hugrun Harpa Reynisdottir och Gudrun Asdis Sturlaugsdottir, Nyheimar kompetenscentrum, Island.

Bilden fr vänster. Madline Arbid,Gudrun Asdis Sturlaugsdottir, Ola Wikman, Aidan Kenny, Hugrun Harpa Reynisdottir och Klas Tallvid

Botnia Living Lab

I veckan besökte Future Position X, Luleå tekniska universitet och deras Botnia Living Lab.
Testbädden har sex tusen listade slutanvändare positionerade över hela landet.
Botnia Living Lab skriver på sin hemsida, ”För att stödja processen har vi utvecklat en Living Lab-metodik kallad FormIT som används av många Living Labs runt om i Europa…Metoden stöder användardelaktighet vid utvecklingen av digitala innovationer. Det är också en metod för empowerment av användarna, att kapitalisera på kraften i publiken”.

– När vi nu är i färd med att intensifiera arbetet med vår egen testbädd i regionen så har det varit en lärorik och inspirerande dag här uppe i Luleå, säger Anna Fjällström, verksamhetschef på Future Position X, innan hon kliver på planet på Luleå Airport. Vi hoppas verkligen kunna dra nytta av Botnia Living Labs erfarenheter och jag tänker bjuda in dem för inspiration och kunskapsöverföring till alla viktiga parter som behövs i regionen för att vi ska få till vår egen testbädd.

Bilden fr vänster. Anna Stålnacke, Marita Holst, båda Luleå tu, Jan Andersson, Tripple Steelix, Anna Fjällström Future Position X.

Frukost på Future Position X

Landshövding Per Bill och länsstyrelsens stabschef Mats Hindström åt frukost hos Future Position X i veckan.
En replik på den frukost som Per Bill bjöd på i höstas på slottet.
Future Position X verksamhetschef Anna Fjällström berättade kort om den verksamhet som pågår just nu.
Per Bill beskrev det projektarbete som pågår för att få nyanlända att komma närmare arbetsmarknaden. Ett viktigt bidrag bla. när det gäller försörjningen med kvalificerad arbetskraft i regionen.
Frukostsamtalet kom också att handla om vad ett initiativ som samlar näringsliv och samhälle kan betyda för kompetensförsörjning och attraktionskraft. Möten följer i ämnet.

Bilden fr vänster: Ole Oldeen, Mats Hindström, Anna Fjällström och Per Bill.