Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Idag startar en unik forskningsstudie i Gävle. Studien sträcker sig över sju månader och omfattar patienter med sjukdomen KOL. Studien undersöker hur luftkvaliteten på de geografiska platser patienten befinner sig påverkar patienternas hälsa. Under perioden kommer sensorer samla in data om luftkvaliteten i Gävle i syfte att användas i studien. Informationen från studien visualiseras i en 4D miljö för att se eventuella trender i hur luftkvaliteten påverkar patientens hälsotillstånd. Forskare och läkare från Gävle och Nya Zeeland tittar på samband mellan plats, luftkvalitet och sjukdomstillstånd hos patienterna.

 

”Föreställ er en stad där vi kan förstå hur luften vi andas påverkar vår hälsa. Genom att studera var patienten rör sig och jämföra det med luftkvaliteten i staden med hur de mår kan vi se om miljön påverkar deras hälsotillstånd” berättar Dr Malcolm Campbell från University of Canterbury.

 

“Det är en unik studie som ger oss chans att kartlägga om luftkvaliteten i Gävle påverkar våra KOL-patienters hälsotillstånd. Kan lärdomar från den här studien minska patienternas luftrörsbesvär och öka deras livskvalitet?” säger Hirsh Koyi, överläkare Gävle Sjukhus.

 

Studien är ett samarbete med forskare och läkare från Nya Zeeland (University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland) och Gävle (Högskolan i Gävle och Gävle Regionsjukhus). Projektkoordinator är Future Position X och Projektdeltagare är Gävle Kommun, 4Dialog och Esri Sverige.

Vill du veta mer? Välkommen på föreläsningen ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället? på Högskolan i Gävle torsdag den 18 maj kl 11:30-13:00. Anmälan sker här senast den 17 maj.

Kontaktperson: Jenny Nylund, Future Position X

070-344 58 98 jenny.nylund@fpx.se

 

Sensing City är en del av Vinnväxt-initiativet Geo Life Region som finansieras av Vinnova.

Lunchseminarium ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället?

Gävle växer i snabb takt. Idag talas det om hållbara städer, smarta städer, digitaliserade städer… Men vad betyder det egentligen? Hur ska Gävle planeras, byggas och växa på ett smart, hållbart och inkluderande sätt?

Future Position X och Högskolan i Gävle bjuder in till ett lunchseminarium för att reda ut begreppen!

Datum: 18 maj

Tid: 11:30-13:00

Plats: Högskolan i Gävle, Krusenstiernasalen (Biblioteket)

Lunch: Ingår, meddela eventuell specialkost till emelie.hildebrand@fpx.se

 

Anmäl dig här

 

PROGRAM

11:30 Anna Fjällström, verksamhetschef, Future Position X och Mikael Nyman, näringslivsutvecklare Gävle kommun:
Innovation och forskning – Gävle ska ligga i framkant!


Just nu pågår arbetet med att starta upp ett så kallat verklighetslabb – ”Gävle Innovation Arena” – i Gävleregionen. Det kommer att erbjuda en unik möjlighet för akademi, näringsliv, det offentliga och stadens invånare – vi skapar tillsammans en plattform att utveckla nya innovationer inom hälsa, miljö och GIS. Vad innebär det – och hur kommer det att gå till?

 

11:45 Dr. Malcolm Campbell, Campbell University, Nya Zeeland:

Jordbävningar i Nya Zeeland gav Gävle unik forskning i verkligheten

Föreställ dig att du hade chansen att bygga upp en stad, från grunden. Tänk dig att du kunde få kontinuerliga dataflöden om allt som pågår. Koppla sedan denna data till ditt hälsotillstånd och platsinformation. Detta blev verklighet i Christchurch, Nya Zeeland och utmynnade i projektet Sensing City. Gävle och FPX fick möjligheten att delta i projektet och genomför nu en motstudie i Gävle tillsammans med teamet från Nya Zeeland, med fokus på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

12:15 Martin Forsslund, Business Atea Manager, ESRI Sverige:

Hur kan framtidens stad byggas med hjälp av digital simulering? Träffa Gävleföretaget som byggde Los Angeles digitala plattform!

GeoHub är Los Angeles nya offentliga plattform för att utforska, visualisera och ladda ner platsbaserade öppna data. Genom att analysera och kombinera Open Data-lager med hjälp av kartor, samt utveckla nya webb- och mobilapplikationer, kan man planera och simulera utvecklingen i staden. Hur kan Gävle arbeta på samma sätt i framtiden?

12:45 Diskussion & Avslutning

 

Välkommen med din anmälan!

 

    

Välkomna in i styrelsen

Den 24 april genomförde den ideella föreningen Future Position X sin årsstämma. Flera styrelsemedlemmar avtackades och lämnade sina poster i styrelsen, samtidigt valdes förstås flera nya in, varav samtliga härmed hälsas välkomna in i arbetet för att styra Future Position X. Direkt efter stämmen höll styrelsen ett konstituerande möte då Per Carlsson valdes till ordförande, och Bo Svedberg till vice ordförande.

Föreningens styrelse:

Ordförande: Per Carlsson, VD

Vice Ordförande: Bo Svedberg, IT-och ekonomidirektör

 Avgående ordföranden Lars Jansson, avtackas av
Per Carlsson, blivande ordf.

 

Styrelseledamöter:
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör, ny
Arnfinn Fredriksson, verksamhetsledare, ny
Gloria Macassa, professor, ny
Johan Tunhult, näringslivschef, ny
Petter Holmberg, VD
Thomas Nylund, Förbundsdirektör, ny
Tom Eriksson, F&U-chef

Upphandling inom PR och kommunikation

Vi upphandlar PR- och kommunikationstjänster inom strategiska varumärkesfrågor.

Uppdraget riktar sig mot internationell marknad och innefattar:

 • PR & Kommunikationstjänster
  • Strategisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Taktisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Budskap marknadsföringsstrategi
  • Kommunikationsstrategi
  • Grafisk profil
  • Marknadsföringsmaterial innefattande idé, textproduktion, media och formgivning samt första tryck.
 • Strategisk varumärkeshantering
  • Strategisk planering och genomförande

 

Välkommen med ditt anbud via Visma TendSign

Vid frågor kontakta gärna kamilla.fredberg@fpx.se

Torsdagstriipen går live

Idag gläntar vi på dörren till TRIIP-gänget. Vi finner ett tiotal mikroföretagare på Workshop 1 i våra lokaler, nyfiket lyssnande till förmiddagens introduktion.

Dagens tema är varumärke, marknadssegmentering och produktpaketering med fokus på internationalisering. Erfarna talare från Baringo och Chamber Trade Sweden ger inspiration och ny kunskap.

 

TRIIP hjälper mikroföretag att komma ut på den globala marknaden. Genom workshops, personlig coaching och resor förbereder sig bolagen för nya marknader.

Hela processen utvärderas och utvecklas under projektets gång tillsammans med samarbetspartners som Movexum, Dalarna Science Park och European Enterprise Network. Slutprodukten blir en hållbar modell anpassad till mikroföretagens internationaliseringsarbete.

 

Kontakta gärna Fredrik Larsson för mer information.

fredrik.larsson@fpx.se

100 000

Stort Grattis Gävle hälsar Future Position X.
Idag den 28 mars 2017 passerade Gävle kommun 100 000 invånare.
Nu siktar vi mot 120 000 år 2030……typ

 

 

Tech Town i Stkhlm City, 24 mars

EU-projektet för intensifierad digitalisering i 11 europeiska städer, Tech Town rullar på.
Svensk representant är Gävle, vars styrgrupp gästade Stockholm för att syna framgångsrika digitaliseringsexempel.
Först Invest Stockholm, vars arbete för att stötta Startups imponerar.
Som mellanheat tog Stockholms Innovationsdirektör Gunnar Björkman emot och berättade bland annat om demonstratorerna under varumärket Digital Demo Stockholm.
Dagen avslutades med besök i Kista och verklighetstestbädden Urban ICT Arena.

 Petra Dalunde, Urban ICT Arena inleder presentationen av testbädden redan i ”Tuben” på väg till Kista.
Övre bilden, Joseph Michael, Invest Stockholm berättar om det framgångsrika arbetet med mötesplatser för startups

 

 

Folkhälsostrategerna

Högskolans nya utbildningsprogram ”Folkhälsostrateg för hållbar utveckling” är nu inne på andra terminen och nära 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma områdets utbildning forskning och samarbeten bjöd högskolan den 22 mars in till en förmiddag med tema folkhälsa och hållbarhet. En intressant förmiddag för alla som kom med diskussioner och presentationer.

Professor Gloria Macassa talade om Varför folkhälsoarbetet är beroende av hållbarhet och varför  hållbarhetsarbetet påverkas av folkhälsan.
Emma Mårtenssons, folkhälsostrateg, Region Gävleborg pratade om vad arbetet med Folkhälsa och hållbarhet betyder för regionen.
Innan en bred avslutande diskussion berättade utbildningsledaren Bodil Zacharoff om innehållet och ambitionerna med det nya utbildningsprogrammet.

UF och GIS för första gången

UF i Gävleborg är landets mest framgångsrika region när det gäller Ung Företagsamhet.

För första gången så är nu ett GIS-företag inom UF på banan. Det är fem elever på Polhemsskolans fyraåriga ingenjörsprogram som tar fram en digital karta över friluftsmöjligheter i Gästrikland, i samarbete med framförallt Gävle och Sandvikens kommuner.

Eleverna är Joel Persson, Victor Kniif, Jesper Grandien, Victor Jönsson och Emil Nyman. De kommer att ställa ut sin lösning den 16 mars i Höghammarhallen i Bollnäs, då den regionala tävlingen och mässan, Entreprenörskap På Riktigt 2017, genomförs.

Bilden: Victor Jönsson och Emil Nyman bekantar sig med det visualiseringsbord som Future Position X lånar ut till mässan i Bollnäs.

 

Samverkansdag, 22 mars – Folkhälsa och Hållbarhet

Högskolans nya utbildningsprogram Folkhälsostrateg för hållbar utveckling är inne på andra terminen, ca 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma utbildningen, forskningen och samarbetet med olika aktörer i samhället bjuder vi in till en förmiddag med tema folkhälsa och hållbarhet.

Inbjudan riktar sig till dig som är berörd av folkhälso- och hållbarhetsfrågor i din verksamhet och/eller är nyfiken på hur samverkan kan utvecklas mellan akademi och arbetsliv. Det är också ett tillfälle att träffa studenter, lärare och forskare inom utbildningsområdet vid HiG.
Dag: 22 mars
Tid: kl 10.00-13.00
Plats: Högskolan i Gävle
Program och anmälan: Temadag folkhälsa 22mars2017