VR arbetet i Gävle – positivt för såväl elever som för näringsliv

På Escape Gaming i Gävle samlades igår medlemmar och partners till Future Position X för att uppleva 4D-modellen över Gävle i virtual reality (VR). Intresset för att utveckla arbetet med VR i Gävle är stort och man ser stora fördelar för såväl samhällsplanering, ökad medborgardialog som för elevers kunskapsutveckling i skolan.

Mitt i examens- och sommarlovsfiranden fick besökarna kliva in i en spännande atmosfär fylld med datorer och ungdomar på stadens game center. Till en salladslunch presenterade Escape Gaming, 4Dialog, Högskolan i Gävle och Polhemsskolan hur de på olika sätt tillämpar VR och varför det är av samhällsnytta.

Efter presentationerna fick besökarna bland annat uppleva den sista etappen av Gävle Strand irtuellt som skapats av 4Dialog tillsammans med högskolestudenter. De fick även efter en kort promenad möta elever som arbetar med att bygga upp Gävle i Minecraft på Polhemsskolan. 

 

Andreas Jonsson äger och driver Escape Gaming och tycker att spelkulturen är ett bra verktyg för kommunikation och att lära ut saker.

– I detta fall kan man med hjälp av Minecraft få en förståelse för hur en stad ser ut och ge andra möjligheter att göra sina egna versioner av hur man vill att Gävle Strand ska se ut i framtiden, förklarar han medan ungdomarna bakom arbetar för fullt i skolsalen som Polhemsskolan håller öppen under sommaren. Den här generationen är mer intresserad av att se en stadsutveckling i den plattform som de är vana att befinna sig på och förstår istället för platta A4 papper med ritningar från arkitekter. Dessa kunskaper och ritningar behövs fortfarande men att kunna gå runt och se dem i sin helhet genom VR kommer göra stor skillnad i framtidens medborgardialoger avslutar Andreas Jonsson.

 

– Genom att möta ungdomarna på en plattform som de redan finns på kan vi fånga upp deras befintliga kunskaper och stora intresse för gaming in i skolan. Det är otroligt roligt att följa deras personliga utveckling när de får arbeta kreativt och självständigt”, instämmer Martin Alexandersson, lärare på Polhemsskolan.

 

Lyssna på intervjuer av P4 Gävleborg (2h och 3h in i programmet) eller läs deras artikel här.

Release – Upplev framtidens Gävle med Virtual Reality

Den 14 juni bjuder vi in till smygpremiär för Gävle i 4D modell. Kliv in i framtidens Gävle och en digitalvärld som skapar bättre förutsättningar att planera kommande byggprojekt och detaljplaner i staden – tillsammans med medborgarna. 

Arbetet med Virtual Reality är ett hett ämne i Gävle. Såväl grundskolor, Högskolan i Gävle, näringsliv och kommun ser stora fördelar med satsningen. Studenter och elever utvecklas genom direkta uppdrag från näringslivet och kommunen får verktyg att visualisera framtidens Gävle (som bara växer) på ett helt nytt och verklighetstroget sätt i nära dialog med medborgarna.

 

Program:

11:30 – Somrig lunch serveras

11:45 – Välkomna av Future Position X och om Gävle Innovation Arena.

11:50 – Premiär för Gävle i Minecraft via VR – Kraften i spelets värld för elevernas utveckling och fortbildning. Martin Alexandersson, Polhemsskolan och Andreas Johansson Escape Gaming.

12:10 – Förhandsvisning av Gävle i 4D – 3×3 km av centrala Gävle byggs i 4D i samband med Gävle 100 000 invånare. Christer Lindström, 4Dialog.

12:30 – Ökat medborgardeltagande i planprocesser med hjälp av VR. Hur kan tekniken skapa engagemang hos invånarna i en stad? Pontus Gustafsson, examensjobb på Högskolan i Gävle.

12:40 – ”Sensing City” – Hur mycket hänger miljö och hälsa ihop? Forskningsstudien Sensing City tittar närmare på sambanden mellan KOL-patienters hälsa och luftens kvalitet i Gävle. Jenny Nylund, Future Position X

12:50 13:30 – Upplev och testa VR-tekniken. Kliv in i spelet Minecraft värld, upplev sista etappen av Gävle strand, beskåda ett världsarv i Hälsingland och mycket mer.

 

Datum: 14 juni

Tid: 11:30-13:30 (tid för intervjuer från kl 12:50)

Plats: Escape Gaming Södra Kungsgatan 40

Anmäl dig här

Se Arbetarbladets artikel om Gävle Innovation Arena och 4D modellen.

 

Premiär – Upplev framtiden i ett digitalt Gävle!

Inbjudan sommarlunch Future Position X medlemmar och partners.

 

Kliv in i det digitala Gävle och ta dig längs med Alderholmens framtida byggnader och se stadens luftkvalité i realtid. Upplev spelets värld – Ett Gävle uppbyggd i Minecraft! Eller vill du uppleva ett av världsarven i Hälsinglands historiska rum?

Virtual Reality, VR – Årets stora nyhet och ett hett ämne i Gävle med många spännande projekt igång. Genom den digitala världen skapas nya möjligheter för medborgare att påverka och för kommunen kan det tex handla om att föra en medborgardialog innan nya detaljplaner beslutas.

Den 14 juni bjuder vi in till en upplevelserik och somrig lunch hos vår nya medlem Gävle-Dala e-sportförening. Välkommen att uppleva och inspireras av den digitala utvecklingen som går i rasande tempo för att tillsammans göra Gävle till en smartare stad. Arbetet med den digitala staden Gävle grundar sig i projektet Gävle Innovation Arena.

 

 

 

 

Program:

11:30 – Somrig lunchtallrik serveras

11:45 – 13:00 Föreläsningar om VR i Gävle.

13:00-14:00 – Upplev och testa VR-tekniken.

 

Datum: 14 juni

Plats: Escape Gaming, Södra kungsgatan 40 Gävle

 

Välkommen att anmäla dig här   

 

           

Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Idag startar en unik forskningsstudie i Gävle. Studien sträcker sig över sju månader och omfattar patienter med sjukdomen KOL. Studien undersöker hur luftkvaliteten på de geografiska platser patienten befinner sig påverkar patienternas hälsa. Under perioden kommer sensorer samla in data om luftkvaliteten i Gävle i syfte att användas i studien. Informationen från studien visualiseras i en 4D miljö för att se eventuella trender i hur luftkvaliteten påverkar patientens hälsotillstånd. Forskare och läkare från Gävle och Nya Zeeland tittar på samband mellan plats, luftkvalitet och sjukdomstillstånd hos patienterna.

 

”Föreställ er en stad där vi kan förstå hur luften vi andas påverkar vår hälsa. Genom att studera var patienten rör sig och jämföra det med luftkvaliteten i staden med hur de mår kan vi se om miljön påverkar deras hälsotillstånd” berättar Dr Malcolm Campbell från University of Canterbury.

 

“Det är en unik studie som ger oss chans att kartlägga om luftkvaliteten i Gävle påverkar våra KOL-patienters hälsotillstånd. Kan lärdomar från den här studien minska patienternas luftrörsbesvär och öka deras livskvalitet?” säger Hirsh Koyi, överläkare Gävle Sjukhus.

 

Studien är ett samarbete med forskare och läkare från Nya Zeeland (University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland) och Gävle (Högskolan i Gävle och Gävle Regionsjukhus). Projektkoordinator är Future Position X och Projektdeltagare är Gävle Kommun, 4Dialog och Esri Sverige.

Vill du veta mer? Välkommen på föreläsningen ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället? på Högskolan i Gävle torsdag den 18 maj kl 11:30-13:00. Anmälan sker här senast den 17 maj.

Kontaktperson: Jenny Nylund, Future Position X

070-344 58 98 jenny.nylund@fpx.se

 

Sensing City är en del av Vinnväxt-initiativet Geo Life Region som finansieras av Vinnova.

Lunchseminarium ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället?

Gävle växer i snabb takt. Idag talas det om hållbara städer, smarta städer, digitaliserade städer… Men vad betyder det egentligen? Hur ska Gävle planeras, byggas och växa på ett smart, hållbart och inkluderande sätt?

Future Position X och Högskolan i Gävle bjuder in till ett lunchseminarium för att reda ut begreppen!

Datum: 18 maj

Tid: 11:30-13:00

Plats: Högskolan i Gävle, Krusenstiernasalen (Biblioteket)

Lunch: Ingår, meddela eventuell specialkost till emelie.hildebrand@fpx.se

 

Anmäl dig här

 

PROGRAM

11:30 Anna Fjällström, verksamhetschef, Future Position X och Mikael Nyman, näringslivsutvecklare Gävle kommun:
Innovation och forskning – Gävle ska ligga i framkant!


Just nu pågår arbetet med att starta upp ett så kallat verklighetslabb – ”Gävle Innovation Arena” – i Gävleregionen. Det kommer att erbjuda en unik möjlighet för akademi, näringsliv, det offentliga och stadens invånare – vi skapar tillsammans en plattform att utveckla nya innovationer inom hälsa, miljö och GIS. Vad innebär det – och hur kommer det att gå till?

 

11:45 Dr. Malcolm Campbell, Campbell University, Nya Zeeland:

Jordbävningar i Nya Zeeland gav Gävle unik forskning i verkligheten

Föreställ dig att du hade chansen att bygga upp en stad, från grunden. Tänk dig att du kunde få kontinuerliga dataflöden om allt som pågår. Koppla sedan denna data till ditt hälsotillstånd och platsinformation. Detta blev verklighet i Christchurch, Nya Zeeland och utmynnade i projektet Sensing City. Gävle och FPX fick möjligheten att delta i projektet och genomför nu en motstudie i Gävle tillsammans med teamet från Nya Zeeland, med fokus på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

12:15 Martin Forsslund, Business Atea Manager, ESRI Sverige:

Hur kan framtidens stad byggas med hjälp av digital simulering? Träffa Gävleföretaget som byggde Los Angeles digitala plattform!

GeoHub är Los Angeles nya offentliga plattform för att utforska, visualisera och ladda ner platsbaserade öppna data. Genom att analysera och kombinera Open Data-lager med hjälp av kartor, samt utveckla nya webb- och mobilapplikationer, kan man planera och simulera utvecklingen i staden. Hur kan Gävle arbeta på samma sätt i framtiden?

12:45 Diskussion & Avslutning

 

Välkommen med din anmälan!

 

    

Välkomna in i styrelsen

Den 24 april genomförde den ideella föreningen Future Position X sin årsstämma. Flera styrelsemedlemmar avtackades och lämnade sina poster i styrelsen, samtidigt valdes förstås flera nya in, varav samtliga härmed hälsas välkomna in i arbetet för att styra Future Position X. Direkt efter stämmen höll styrelsen ett konstituerande möte då Per Carlsson valdes till ordförande, och Bo Svedberg till vice ordförande.

Föreningens styrelse:

Ordförande: Per Carlsson, VD

Vice Ordförande: Bo Svedberg, IT-och ekonomidirektör

 Avgående ordföranden Lars Jansson, avtackas av
Per Carlsson, blivande ordf.

 

Styrelseledamöter:
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör, ny
Arnfinn Fredriksson, verksamhetsledare, ny
Gloria Macassa, professor, ny
Johan Tunhult, näringslivschef, ny
Petter Holmberg, VD
Thomas Nylund, Förbundsdirektör, ny
Tom Eriksson, F&U-chef

Upphandling inom PR och kommunikation

Vi upphandlar PR- och kommunikationstjänster inom strategiska varumärkesfrågor.

Uppdraget riktar sig mot internationell marknad och innefattar:

 • PR & Kommunikationstjänster
  • Strategisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Taktisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Budskap marknadsföringsstrategi
  • Kommunikationsstrategi
  • Grafisk profil
  • Marknadsföringsmaterial innefattande idé, textproduktion, media och formgivning samt första tryck.
 • Strategisk varumärkeshantering
  • Strategisk planering och genomförande

 

Välkommen med ditt anbud via Visma TendSign

Vid frågor kontakta gärna kamilla.fredberg@fpx.se

Torsdagstriipen går live

Idag gläntar vi på dörren till TRIIP-gänget. Vi finner ett tiotal mikroföretagare på Workshop 1 i våra lokaler, nyfiket lyssnande till förmiddagens introduktion.

Dagens tema är varumärke, marknadssegmentering och produktpaketering med fokus på internationalisering. Erfarna talare från Baringo och Chamber Trade Sweden ger inspiration och ny kunskap.

 

TRIIP hjälper mikroföretag att komma ut på den globala marknaden. Genom workshops, personlig coaching och resor förbereder sig bolagen för nya marknader.

Hela processen utvärderas och utvecklas under projektets gång tillsammans med samarbetspartners som Movexum, Dalarna Science Park och European Enterprise Network. Slutprodukten blir en hållbar modell anpassad till mikroföretagens internationaliseringsarbete.

 

Kontakta gärna Fredrik Larsson för mer information.

fredrik.larsson@fpx.se

100 000

Stort Grattis Gävle hälsar Future Position X.
Idag den 28 mars 2017 passerade Gävle kommun 100 000 invånare.
Nu siktar vi mot 120 000 år 2030……typ

 

 

Tech Town i Stkhlm City, 24 mars

EU-projektet för intensifierad digitalisering i 11 europeiska städer, Tech Town rullar på.
Svensk representant är Gävle, vars styrgrupp gästade Stockholm för att syna framgångsrika digitaliseringsexempel.
Först Invest Stockholm, vars arbete för att stötta Startups imponerar.
Som mellanheat tog Stockholms Innovationsdirektör Gunnar Björkman emot och berättade bland annat om demonstratorerna under varumärket Digital Demo Stockholm.
Dagen avslutades med besök i Kista och verklighetstestbädden Urban ICT Arena.

 Petra Dalunde, Urban ICT Arena inleder presentationen av testbädden redan i ”Tuben” på väg till Kista.
Övre bilden, Joseph Michael, Invest Stockholm berättar om det framgångsrika arbetet med mötesplatser för startups