Ny ordförande i Future Position X

Vid föreningens årsstämma den 28 april valdes Lars Jansson till ny ordförande. Lars är lantmätare med en 20-årig bakgrund från Lantmäteriet, dessförinnan mångårigt verksam inom skogsnäringen.
– Det ska bli otroligt spännande att vara med och leda Future Position X arbete, säger Lars och påpekar att han inte är någon specialist på föreningens arbete men har följt det från Lantmäteriets position. Men som ordförande ska jag, och får tillfälle att lära mig verksamheten. Och jag kan ju redan se att föreningens arbete i GeoLife Region med forskning och innovation utgör en fantastisk grund. Nu är det upp till föreningens medlemsföretag att haka på.

Samtidigt som Lars valdes till ny ordförande avtackades Ingrid Amrén, den avgående.

IMG_0240
– Det har varit fyra spännande år i Future Position X. Mest minns jag när vi 2013 blev en av vinnarna i Vinnovas tioåriga Vinnväxtprogram. Vi hade jobbat så otroligt hårt för det så det
var som att vinna VM, säger Ingrid och skrattar.
När hon nu lämnar över ordförandeskapet till Lars så är det med ett råd som han redan uppfattat.
– Med det nätverk av forskare och deras kompetens som byggs och har byggs upp så gäller det att regionens näringsliv och innovatörer låter sig inspireras av forskarnas idéer och kunskap och växlar upp detta till nya tjänster och produkter. Det får bli mina slutord för nu säger Ingrid Amrén, som blir kvar i Future Position X som valberedningens ordförande.

Efter årsstämman sitter följande i styrelsen jämte ordföranden Lars Jansson: Nader Ahmadi, Per Carlsson, Tove Elvelid, Carl Larsson, Calle Norberg, Anders Sandin, Bo Soläng samt Bo Svedberg.

Frågor, Ole Oldeen