Nu är de samlade

Idag har årets upplaga av ”The Round Table meeting” inletts.
Det är tredje gången som Future Position X bjuder in ett 15-tal internationella forskare till tre dagars seminarier och work shops för att samtala och diskutera inom ramen för det nya vetenskapsområdet GeoHälsa.

Dessa rundabordssamtal med världsledande forskare inom medicin, hälsovetenskap och geografisk informationsteknik är mycket viktiga och centrala i det 10-åriga innovations- och forskningsprogrammet GeoLife Region.
Vunnen kunskap i olika discipliner möts, nya hypoteser och möjligheter diskuteras och det nya vetenskapsområdet GeoHälsa tar form.

– Det blir tre mycket intressanta, spännande och utmanande dagar, konstaterar Roland Norgren, Future Position X.