Nordic MedTest och FPX utvecklar användbarhetstester i vård-IT

undefined

Bilden: ”Nordic MedTest är en tillgång för landstinget”, säger Niklas Larsson (tv) och Staffan Flodin (th) på Landstinget i Värmland – här tillsammans med Robert Magnusson (Nordic MedTest).

Hur fungerar ett självbetjäningssystem på läsplatta för patienterna som ska använda det? Vilket personaladministrativt IT-system är bäst för de medarbetare som ska använda det? Nordic MedTest har genomfört två tester av IT-system ur användbarhetsperspektiv på uppdrag av Landstinget i Värmland.

Test av självbetjäningssystem på läsplatta: Landstinget i Värmland har sedan tidigare ett självbetjäningssystem för patienter att anmäla, besöka och betala avgift i vården. Inför driftsättning av självbetjäningsterminaler på läsplatta med nytt operativsystem (Windows 8) vid samtliga sjukhus och vårdcentraler ville landstinget testa hur systemet upplevs av och fungerar för användarna.

Utvärdering av personaladministrativt system: Landstinget i Värmland upphandlar nytt HR-system och har definierat ett antal kriterier som vägledande vid utvärdering och val av system – däribland hur självservicedelarna upplevs av och fungerar för den personal som ska använda systemet. Inför det slutliga valet av nytt system ville landstinget göra ett mer grundligt användartest.

”Nordic MedTest – en tillgång för landstinget” 

”Vår uppgift är att bidra till säkrare, effektivare och mer användbar IT inom vård och omsorg – därför har vi ett brett utbud av testtjänster som inkluderar även användarperspektivet”, förklarar Robert Magnusson som är testexpert och verksamhetsutvecklare på Nordic MedTest. ”Ett IT-system kan fungera perfekt och vara hur säkert som helst – men om det inte stöder ett effektivt och genomtänkt arbetssätt för användarna är det inget värt”.

Staffan Flodin och Niklas Larsson på Landstinget i Värmland instämmer och ser stora fördelar med att ha tillgång till Nordic MedTest som kombinerar test- och vårdkompetens.

”Nordic MedTest har tidigare utfört funktionstesterna av vårt IT-system för självanmälan i nära dialog med oss. Därför har de värdefulla kunskaper om våra användares behov när de skapar testscenarier för användbarhetstesterna”, säger Staffan Flodin – utvecklingsledare inom IT-staben och projektledare för självbetjäningssystemet.

”Användbarheten har alltid varit viktig vid upphandlingar av IT-stöd. Genom Nordic MedTest har vi fått tillgång till ovärderlig testkomptens som innebär att våra användbarhetstester kan genomföras mer grundligt och strukturerat som ger oss ett större mervärde”, säger Niklas Larsson – förvaltningsledare inom personalstaben och ansvarig för utvärderingen av HR-system.

Har kompetens, metoder och verktyg 

Nordic MedTest har kompetens, metoder och verktyg för att genomföra användbarhetstester av olika slag och ur olika perspektiv – allt för att testa hur användarna upplever IT-systemet och utifrån detta föreslå förbättringar.

”Som oberoende kompetenscenter för test av vård-IT kan vi välja den kompetens, de metoder och de verktyg som behövs i varje enskilt testuppdrag”, förklarar Robert Magnusson.

Samtidigt betonar han vikten av generella lösningar där kunskaper och erfarenheter kan återanvändas från fall till fall och mellan olika branscher. Inom användbarhetstester har Nordic MedTest etablerat samarbete med Future Position X (FPX) – en klusterorganisation i Gävle som hjälper företag och organisationer att utveckla nya produkter och tjänster inom geografisk informationsteknik.

”Vi har genom IT-stiftelsen Compare Karlstad kommit i kontakt med FPX för att tillsammans utveckla och erbjuda metoder för användbarhetstester”, förklarar Robert Magnusson.

En metod – som använts i testuppdragen för Landstinget i Värmland – bygger på att ta fram ett antal testscenarier för olika situationer som användarna kan ställas inför. Testerna genomförs som fälttester i vårdmiljö (genom att observera hur riktiga användare hanterar systemet), som test med inbjudna testpersoner i testmiljö (genom att låta användarna utföra olika uppgifter) eller som en kombination av de båda formerna. Testerna bedömer systemen utifrån tre ISO-baserade användbarhetskriterier för 1) Måluppfyllelse: Hur väl en användare lyckas slutföra uppgiften enligt uppsatta mål; 2) Effektivitet: Tid som går åt för att användaren lyckas slutföra uppgiften enligt uppsatta mål; 3) Tillfredsställelse: Användarens subjektiva respons vid användandet av systemet.

”Testerna visar förbättringsmöjligheter” 

De genomförda användbarhetstesterna för Landstinget i Värmland bekräftade redan kända svagheter men har också visat på förbättringsmöjligheter utifrån nya idéer och förslag från användarna. När det gäller självbetjäningssystemet konstateras att det fungerar bra och uppskattas av de flesta. Relativt små åtgärder skulle dock kunna bidra till att göra det ännu lättare för patienterna att klara det utan handledning. När det gäller de personaladministrativa systemen kunde det konstateras att det finns svårigheter för leverantörerna att utforma enkla användargränssnitt för alla funktioner. ”Det innebär att det kommer att behövas mer användarstöd vid införandet än vi räknat med”, säger Niklas Larsson.

…………………

Användbarhetstest av vård-IT presenteras på Testforum 2014 

Robert Magnusson (Nordic MedTest) och Solgerd Tanzilli (Future Position X i Gävle) kommer att presentera användbarhetstest på Testforum 2014 som hålls i Stockholm 8-9 april. Föredraget har rubriken ”Test av vård-IT – så kommer användbarhetstest att ge effektivare och säkrare vård”. Testforum är en årligen återkommande konferens inom test av IT-system som vänder sig till beslutsfattare, beställare av IT-system, testledare, testare, testchefer, kravspecialister, affärs- och systemarkitekter, projektledare, systemförvaltare med flera. Förra årets konferens hade 210 deltagare. Läs mer >> 

Pressmeddelande kommer från Nordic MedTest