Nalle Rydstrand och Tove Elvelid i dialog

Nalle Rydstrand och Tove Elvelid i dialog talar om samverkan och iden om att ta fram ett näringslivsprogram.